Yalancı Genler Darwinin Tam Gelişmemiş Genleri Olma Yolunda

         Hayali tesadüfi evrim süreci içerisinde başarısız mutasyonların birikmesi ile yalancı genlerin oluştuğunu iddia edip bunu kocaman bir kurum haline getiren darwinci evrim müessesesinin bir başka yenilgisi ”Yalancı Genler” konusudur. Bu yazıda bu konunun tesadüfi evrimi savunan kişilerce geçmişte cehaletin verdiği güçle nasıl sömürüldüğü ve şimdi bu yalancı bir işe yaramaz olarak görülen genlerin nasılda faydalı oldukları ve bunun yaratılışı nasıl gösterdiği tartışılıyor.

 

 

YALANCI GENLER, DARWİN’İN ‘TAM GELİŞMEMİŞ GENLER’İ OLMA YOLUNDA

 

Uzun süredir evrimin işe yaramaz artıkları olarak tanımlanan yalancı genler, çöp yığınından, işlevsel varlıklar olarak yükseliyor – o kadar ki, bilim adamları terminolojide bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar.

Wikipedia, Darwinci görüşü papağan olarak değerlendirebilir. İşte yalancı genler hakkında söyledikleri:

‘‘Gen kopyalanması fonksiyonel fazlalık oluşturur ve normalde iki özdeş geni taşımak avantajlı değildir. İki genden herhangi birinin yapısını veya işlevini bozan mutasyonlar zararlı değildir ve seçim süreci ile ortadan kaldırılmayacaktır. Sonuç olarak, kademeli olarak mutasyona uğramış gen, yalancı bir gen haline gelir; ya ifade edilemez ya da işlevsiz olacaktır. Bu tür bir evrimsel kader, popülasyon genetik modellemesi ve ayrıca genom analizi ile gösterilir. Evrimsel bağlama göre yalancı genler ya silinecek ya da ebeveyn genlerinden o kadar farklı hale gelecek ki artık tanımlanamayacaklar. Nispeten genç yalancı genler, dizilim benzerlikleri nedeniyle tanınabilir.’’

 

Pek çok Darwin şüphecisinin, evrim karşıtı bu apaçık genetik delilden korktuğunu söyleyebiliriz, bundan ne çıkaracaklarından ya da kendi bakış açılarına nasıl uyduracaklarından emin değiller. Bu arada Kenneth Miller gibi önde gelen Darwin savunucuları, akıllı tasarıma karşı ilk bakışta kanıt olarak sahte genleri öne sürdüler. 1994 yılında “İnsan genomu yalancı genlerle doludur” diye yazmıştı. Bunun gibi anlamsız düşünceler “akıllı tasarımı andıran hiçbir şeye atfedilemez.” Hatta kimliği “bu yüzyılın bilimsel ruhuna yakışmayan bir biyoloji bilgisine geri çekilme” olarak nitelendirdi.

   Tasarıma Karşı Hangi Kanıt?

 

Bununla birlikte bilinmeyen bir redaktörün bazı yalancı genlerin yanlış etiketlendiğini ve diğerlerinin bazı işlevlere sahip olduğunu kabul ettiği Wikipedia makalesinde geleneksel görüşle ilgili rahatsızlık veren bazı ipuçları daha aşağı görülmektedir. The Myth of Junk DNA adlı kitabında Jonathan Wells, Miller, Dawkins, Futuyma, Coyne, Avise, Shermer ve hatta teistik evrimci Francis Collins’den alıntı yaparak yalancı genler hakkında kapsamlı bir şekilde yazdı. Hepsi yalancı genleri tasarıma ve evrimi doğrulayan delillere karşı kanıt olarak gösteriyor. 2009 yılında Jerry Coyne şunları söyledi:

‘‘Yalancı genleri bulacağımıza dair evrimsel öngörü fazlasıyla yerine getirildi. Neredeyse her tür ölü genleri barındırır ve çoğu akrabalarında hala aktiftir. Bu durum, bu genlerin aynı zamanda ortak bir atada aktif olduğunu ve bazılarının soyundan gelenlerin öldürüldüğünü ve bazılarının öldürülmediğini…. Genomumuz – ve diğer türlerinki – gerçekten ölü sayısı fazla gen mezarlıklarıdır.’’

 

Wells, konuya bütün bir bölüm ayırarak 2011 yılında yazı yazarken, yalancı genlerin ifade edildiğine ve gen ifadesini güçlendirme, tuzak gibi davranma ve RNA müdahalesi yürütme gibi işlevlere sahip olduğuna dair kanıtların biriktiğini belirtti. Birçoğunun yüksek oranda korunmuş olması gerçeği, bilinmeyen işlevleri keşfetmek için aday olarak görülmeleri gerektiğini de gösterdi.

 

 

 

 

    Paradigma Değişikliği

 

Geçtiğimiz Aralık ayında Nature Reviews Genetics’te önemli bir paradigma değişikliği duyuruldu. Seth W. Cheetham, Geoffrey J. Faulkner ve Marcel E. Dinger, “Yalancı genlerin işlevlerini anlamak için zorlukların ve dogmaların üstesinden gelmek” başlıklı makalelerinde gereksiz olarak uzun süredir göz ardı edilen bu kod parçalarını yeniden gözden geçirmenin zamanının geldiğini söylüyorlar. Yazarlar, Darwin dogmatistlerinin tipik özelliği olduğu gibi Jonathan Wells’i veya başka herhangi bir kimlik savunucusunu kabul etmiyor veya onlara itibar etmiyor. Yine de bu, seküler evrimci topluluğun düşüncesinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu makalenin önemi hakkında daha fazla ayrıntı için Evolution News’daki “Nature Reviews Genetics – Pseudogene Function Is ‘Prematurely Disissed’ ‘adlı makaleye bakın.

 

Akademideki mevcut ortam göz önüne alındığında, “Wells’in haklı olduğuna” dair daha iyi bir kabul pek istenemezdi. Ancak elbette yeni paradigmanın, yalancı genlerin “evrimsel kökenlerini” anlamaya yardımcı olacağını söylüyorlar. Her neyse. Ortadan kaybolan delillere biraz daha iç çeksinler.

 

   Kurs Paritesi

 

Yalancı genler ve “hurda DNA” efsanesi, evrimcilerin anlamadıkları olayları yanlış etiketledikleri tek durum değildir. Alıntı yapılabilecek en az üç başka örnek var. Onlarca yıldır sunulan kılavuzsuz evrimin merkezi bir kanıtı, hurda DNA mitinin bir varyasyonu olan “körelmiş organlar” idi. Evrimsel süreç, hücrelerimizi işe yaramaz genlerle doldurmak istediği gibi vücudumuzu hayvan atalarımızdan işe yaramaz organlarla doldurmak istiyor.

Bu körelmiş organ fikri öylesine kökleşmişti ki bir asırdır biyologlar arasında yaygın bir düşünceydi. Darwin bu düşünceyi, İnsanın Kökeni ve Düşüşünde “ilkel organlar” olarak adlandırarak başlattı. Darwin, ilkel organları tasarım görüşü için engel ve doğal seçilim varsayımları olarak görüyordu. Robert Weidersheim, bu evrimsel artıkları kataloglamayı hayatının işi haline getirdi. 1895’te işe yaramaz ve işlevsel olmadığını düşündüğü 100’den fazla vücut parçasının bir listesini yayınladı. Listesinde apandis, bademcikler, yirmilik dişleri ve kuyruk sokumu vardı. Hatta 1960’ların sonlarında bile gereksiz oldukları gerekçesiyle  çocukların bademcikleri rutin olarak alındı. Bademcikler, enfeksiyon nedeniyle iltihaplandıklarında zararlı olabilirler ancak günümüz aile hekimleri bağışıklık sisteminin bir parçası olarak en iyisinin sağlam olarak, yaratıldıkları şekliyle yerlerinde bırakılmaları gerektiğini telkin ediyorlar. Benzer şekilde, apandis iltihaplandığında hayati tehlike oluşturabilir ancak son yirmi yıl içinde bilim adamları, apandisin hayati bir işleve hizmet ettiğini – ishalden sonra bağırsak biyotasını “yeniden başlatmak” olduğunu fark ettiler. Marcos Eberlin, Foresight kitabında ve ID the Future için bir yayında bu noktaya değindi. Benzer şekilde yirmi yaş dişleri, dişleri sıkıştırıp ağrı vermediği sürece ellenmemelidir. Bazıları ise Darwincilerin iddia ettiği gibi, insan çenesinin küçüldüğü ve onlara yer olmadığı varsayımının değil, üçüncü azı dişleriyle ilgili sorunlarımızın arkasında kötü beslenmenin olduğunu savundu. Ve elbette, hiç kimse kuyruk sokumu veya kuyruk kemiği olmadan oturmak istemez! Doğum kasları gibi önemli kaslar onlara bağlanır.

 

 

 

 

Weidersheim’ın körelmiş organ listesi organ sayısı bugün çok aza indi. Hayati fonksiyonları daha sonra keşfedilen hipofiz bezi, dalak ve timus bezi gibi organları dahil etmişti bu listeye. Evrimciler, argümanlarının zaten kusurlu olduğu sonucuna varmalıydı; neden doğal seçilim, işe yaramaz organları diri tutmanın bedelini bu kadar enerji sarfederek ödüyor? Aynısı “hurda DNA” için de geçerlidir – bir hücrenin hurda kopyalamaya ve okumaya devam etmesi anlamsızdır. Ve ilk olarak “körelmiş” ile kastedilen nedir? İnsanlar, parmakları, kolları ve bacakları olmadan yaşayabilir ama bu durum, bu organların körelmiş olduğunu mu gösterir? Yaşam öyküsü boyunca bazı kısımlar değişir; bu kısımlar embriyoda işe yarayabilir ve daha sonra yetişkinde atropi olabilir veya ergenlikten sonra işlevsel hale gelebilir ancak diğer zamanlarda “körelmiş” değildir. Bir işlevi neyin oluşturduğunu belirlemek öznel olabilir. Genel olarak, körelmiş organlar argümanı belirsizdir: doğal seçilim birçok kalıntıyı öngörür ama aynı zamanda çok az kalıntıyı da öngörür.

 

    Biyogenetik Yasayı Çiğnemek

 

Körelmiş organlar doktrini, temelde aynı şeyi yapan Haeckel’in “Biyogenetik Yasası” ile örtüşüyor: embriyoda evrimin izlerini arayan bilim adamlarını gönderiyor. Ama yine de eğer organizmaya hiçbir hizmet vermiyorlarsa, neden doğal seçilim, sözde evrimsel geçmişin yararsız kalıntılarını nesilden nesile milyonlarca yıl boyunca muhafaza etmenin bedelini ödesin? Jonathan Wells, Icons of Evolution and Zombie Science adlı kitaplarında bu efsaneyi kapsamlı bir şekilde ele alıyor; bu nedenle okuyucular, Haeckel’in (Darwin’in çok önemli olduğunu düşündüğü) rekapitülasyon teorisinin yükselişini ve düşüşünü öğrenmek için oraya gitmeye teşvik ediliyor. Bu ölü doktrinin bugün bazı ders kitaplarında hala pusuda beklediğini söylemek yeterli.


   Körelmiş Yarışlar

Darwin’in işlevsizlik mitini aşırı derecede takip eden evrim, aynı zamanda tüm organizma grupları için hükmü “önemsiz” hale getirdi. 20. yüzyılın en kötü gaddarlıklarından bazıları öjeni(sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir) doğuran bu tutumdan kaynaklandı. İstenmeyen gruplar kusurlu, embesil veya “işe yaramaz yiyiciler” olarak değerlendirilir. Sözde genlerle bağlantıyı görüyor musunuz? Öjeni, rekapitülasyon teorisi, körelmiş organlar, hurda DNA ve şimdi yalancı genler gibi bu aşağılık doktrinlerin hepsinin altında yatan şey, Darwin’in en güçlünün hayatta kalması için bitmeyen savaşta kaybedenleri geride bırakan, savaş alanına serpiştirilen ilerleme efsanesidir. Korkunç sonuç, Discovery Institute’dan John West’in ödüllü kısa belgeselinde anlatılıyor: “İkinci Reich’in Biyolojisi: Sosyal Darwinizm ve Birinci Dünya Savaşının Kökenleri”. (https://youtu.be/9n900e80R30 )

 

 

  Tarihten Dersler

 

Darwin’in biyolojinin işe yaramaz doğal seçilim kalıntılarıyla dolu olabileceğini öne sürmesiyle, öğrencileri onları aramak için seferber oldu. Bu özelliklerin varlığını açıklamaya çalışmıyorlardı; Darwin’in önsezisini desteklemek istiyorlardı. Evrim artıklarıyla ilgili önsezi doktriner bir varsayım olarak yerleştiğinde, bilimsel tembellik için bir bahane oldu. Artıklar açıklanmak yerine daha iyi açıklanabilirdi. Kim önemsiz şeyleri karıştırmak ister? Her durumda, Darwin’den beri tarih her bir varsayımı yanlış kılmıştır. Bu varsayımlar önemli keşifleri geciktirdi ve çok daha kötüsü: “fitness” adına işlenen korkunç zulmü haklı çıkardı.

 

 

Doğru bir bilimsel çaba, bir fenomene, geride bırakılan hangi çöpü temsil ettiğini değil, ne için orada olduğunu sorarak yaklaşmalıdır. Kimlik teorisi, gelecekteki biyolojik sorulara yaklaşmak için felsefi ve etik olarak daha iyi konumlandırılmıştır, çünkü “makul bir şüphenin de ötesinde suçlu olduğu kanıtlanana kadar masumdur” varsayılır. Bir şey işe yarar bir şekilde çalışıyorsa bu tesadüfi değildir. Tesadüfen meydana gelen kazalar, bazı genleri kusurlu hale getirir, bazı organları köreltir ve bazı bireyleri engelli hale getirir. Bu istisnalar kuralı kanıtlıyor. Kılavuzsuz doğal süreçlerden kaynaklanan zararı gösterirler. Michael Egnor’un dün burada yazdığı gibi, “Tamamen tesadüfi bir dünyada şans olamaz – Şans, tasarımı gerektirir. ”

Engeller, bir savaş alanının değil, her bireyin hayranlık uyandıran bir tasarım ve güzelliğin bir parçası olarak değere sahip olduğu, birbiriyle ilişkili, iyi tasarlanmış bir topluluğun zemininde ortaya çıkar. Duvar kiliminin parçaları henüz anlaşılmadıysa, görmezden gelinmeyi değil araştırılmayı hak ediyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Güneş Tutulmasinin Varligimiz Uzerine Manasi

Basligi bu sekilde attik çünkü pek çok kisinin bugüne kadar uzerinde düşünmediği pek çok yaratilis …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir