Kambriyen Patlaması; Evrimciler Yine Yanıldı

Kambriyen devrim tüm yaşam tarihi boyunca yaşam aktivitesinin en zengin bir şekilde yeryüzünde yer aldığı en aktif dönemdir diyebiliriz. Sadece bilinen canlı şubelerinin 40 tan fazlasının bu dönemde yeryüzünde birdenbire belirmeleri değil aynı zamanda bu belirmenin oldukça kısa bir sürede gerçekleşmesi oldukça etkileyicidir. Bu hızlı belirme o derece etkileyicidirki Richard Dawkins Kör Saatçi isimli kitabında bu olaydan şu şekilde bahsetmektedir;

 

“Kambriyen Devri canlıları, sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiş gibilerdir.” Yani sanki yaratılmış gibi bir anda ortaya çıkmışlardır demektedir Dawkins. Peki bu denli görkeme sahip bir olay için seküler evrimciler neler söylemiştir ? Evrimciler her duruma olduğu gibi bu durumada inançlarını temel alarak yaklaşmış ve bu durumun açıklaması olabileceğini iddia etmişlerdir. Bu açıklamalar nispeten içerisinde en makul kabul edileni denizlerde oksijenin ani bir şekilde artışı ile canlılarda mutasyonların hızlanması olarak betimlenmektedir.

 

Dünyanın o andaki döneminde özellikle denizlerdeki oksijen artışının canlılarda yüksek oranda mutasyona sebep olduğu ve bu mutasyonların farklı canlıların oluşmasına neden olduğu şu anda en çok kabul edilen görüştür. Yaratılışı savunan bilim adamları ne zaman Kambriyen patlamasının yaratılışa açık bir delil teşkil ettiğini söylemiş olsa yeryüzündeki oksijenin hızlı artışının yüksek mutasyonlara sebep olabildiği gibi ( Bu arada mutasyonlar genel itibariyle zararlıdır. Aslında mutasyonlardan medet ummak yada mutasyon oranlarının yüksekliğini kurtarıcı gibi görmek ancak Marvey filmlerindeki fantastik yaratık hikayelerindeki fantastik bir inanç ile gerçek olabilir. Mutasyonların gerçek hayattaki karşılığı genel olarak ölüm yada ölümcül hastalıklardır. Bunlar arasında kanserin pek çok türü olduğu gibi Hemofili vb. gibi pek çok hastalık bulunmaktadır. Manalı bir metinde gerçekleşebilecek rastlantısal değişimler o metne zarar verecektir. Evrimcilerin Kambriyen dönemi için oksijenin mutasyon hızının arttırıp mucize gerçekleştirdiği iddiası ile bir kasırganın geçtiği yerlerde resotranlar kafeler inşaa etmesi arasında hiçbir fark yoktur. İkiside imkansızdır ancak evrimciler imanlarını terk etme konusunda istekli görünmeemktedirler. Ayrıca ilerleyen satırlarda görebileceğiniz üzere Evrimcilerin on yıllardır Kambriyen açıklaması olarak gördükleri yüksek oksijen iddiasının gerçekler ile bağdaşmadığı Dr Guntcher Bechly nin yazısında gösterilmektedir.) iddialarla kapatılmak istenmiştir. Ancak Dr. Gunter bu yazısında evrimcilerin on yıllardır iddia edipinançlarını bina ettikleri yüksek oksijen iddiasının dahi gerçek olmadığını göstermektedir. Yüksek oksijen iddiası gerçek olsa bile mutasyonun fazlası bir mucize getirmeyecek ancak daha fazla ölümcül hata getirecektir. Mutasyonlar ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu yazıya göz atınız.

 

Aşağıdaki çeviri yazı dünyaca ünlü bir paleontolog olan Dr. Gunter Bechly’nin şuradaki yazısının çevirimidir.

 

Çok Hücreliliğin Kökeni Konusunda 70 Yıllık Evrimci Tahminler Yanlış Çıktı

 

Yaklaşık yetmiş yıl boyunca, çoklu hücreli yaşamın geç Precambrian dönemde artan oksijen seviyeleri tarafından tetiklendiği bilimsel bir fikir birliği ve tartışmasız bir ders kitabı bilgisi olarak kabul edildi (Fike et al. 2006, Sahoo et al. 2012, Lyons et al. 2014, Reinhard et al. 2016, Anonymous 2023, Harrison 2023, Ralls 2023, UCPH 2023). Örneğin, McFadden ve ark. (2008), Precambrian döneminde iki oksidasyon atışını tanımladı ve “bu ikinci oksidasyon olayını takip eden 550-542 milyon yıl önce, Ediacaran organizmalarının, karmaşık makroskobik yaşam formlarının dünya çapında bir artışı meydana geldiğini, son zamanlarda Avalon Patlaması olarak adlandırılan bir olay” buldu (Virginia Tech 2008). Benzer şekilde, Pogge von Strandmann ve ark. (2015) tarafından yapılan çalışma, “oksijenin hayvanların evrimleşmesine izin veren yaşam nefesi sağladığını” gösterdiği şeklinde bir basın açıklamasıyla tanıtıldı (Hickey et al. 2015).

 

Danimarka’dan bir grup araştırmacının yaptığı yeni bir çalışma (Ostrander ve ark. 2023), onlarca yıl süren evrimsel doktrini alt üst etti ve tam tersini iddia ediyor: “oksijen çoklu hücreli organizmaları tetiklemedi” (Anonymous 2023, UCPH 2023). Bu çalışma, Ediacaran biotasının Avalon Patlaması ile ilişkilendirilen daha düşük bir oksijen içeriğinin açık kanıtlarını buldu. Yazarlar, şaşırtıcı bulgularını şöyle özetliyorlar: “Klasik bir hipoteke aykırı olarak, yorumlarımız Shuram gezisini ve aynı döneme denk gelen hayvan evrimsel olaylarını genellikle anoksik bir küresel okyanusta konumlandırıyor.” Ortak yazar Christian Bjerrum, “Özellikle, bu, eğitim yıllarımızın ilk yıllarında öğrendiğimiz ve doğru olduğuna inandığımız birçok şeyi yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ve ders kitapları gözden geçirilmeli ve yeniden yazılmalı. Yani eğer ek oksijen değilse, dönemin yaşam patlamasını tetikleyen şey nedir? Belki de tam tersi” şeklinde yorum yaptı (Anonymous 2023, UCPH 2023). Bazıları daha da ileri gitti ve “Dünya’da yaşamın nasıl evrildiğini bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun” (Ralls 2023) ve “Dünya’da yaşamın nasıl ortaya çıktığı konusunda çok yanlış olabileceğimiz ortaya çıktı” (Harrison 2023) şeklinde önerilerde bulundu.

 

Paleobiyologlardan İletiler

 

Tesadüfen, birkaç gün önce Cambrian Patlaması hakkındaki son makalemi (Bechly 2023) okuyan emekli eski bir üst düzey bilim insanı olan paleobiyolog meslektaşım Dr. Ken Towe’dan kişisel bir ileti aldım. Dr. Towe, karmaşık vücut planlarının ani ortaya çıkışı sorununa bir çözüm bulduğunu önerdi ve bu, çok hücreli bağ dokularının ve büyük daha yüksek yaşam formlarının birdenbire ortaya çıkması için gereken biyolojik ve biyokimyasal evrimi destekliyor. Hipotezi (Towe 1970, 1981, ayrıca bkz: Saul 2009), temelde metazoa türlerindeki kollajen gibi yapısal glikoproteinlerin oluşumu için gereken tamamen yeni iki amino asit olan (yani, hidroksiöelin ve hidroksilizin) sadece oksijen açısından zengin koşullar altında oluşabileceğini ve bu durumun sadece bakteri ve protist yaşamından oluşan “sıkıcı milyar yıl”ın ardından karmaşık çok hücreli yaşamın geç tarihli ortaya çıkışını açıkladığını iddia ediyor. Towe (1981) ayrıca makalesinde, Cambrian Patlaması öncesindeki çok hücreli yaşamın “küçük, ince, difüzyon sınırlı organizmalarla sınırlı olduğunu ve fosil olarak korunması muhtemel olmayan” bir versiyonu olduğunu önerdi, ki bu, Stephen Meyer (2013) tarafından “Darwin’in Şüphesi” adlı kitabında ele alınan ve çürütülen bir sanı hipotezi versiyonudur. Benim görüşüme göre, Towe’nin hipotezi kesinlikle ilginç, ancak Cambrian Patlaması sorununu çözmekte tamamen başarısızdır ve bunun nedenleri şunlardır:

 

1- İki yeni amino asidin bulunabilirliği, karmaşık çok hücreli yaşam için gerekli olabilir, ancak kesinlikle yeni birçok vücut planının aniden ortaya çıkışını açıklamak için yeterli bir koşul değildir. Bu yeni vücut planları, yeni proteinler, yeni dokular, yeni karmaşık organlar ve yeni ontogenetik yollar için yeni genetik kodu gerektiriyordu (Paps ve Holland 2018).

Burgess Shale tipindeki birçok Precambrian yer, Ediacaran döneminin Cambrian Patlaması’na öncülük eden küçük, yumuşak vücutlu organizmalarını mükemmel bir şekilde koruyabilirdi, ancak hala gözden kaybolmuş durumdalar (Bechly 2020).

Yukarıda gördüğümüz gibi, yeni araştırmalar, yetmiş yıl boyunca Darwinist uzlaşma bilimine aykırı olarak, çok hücreli yaşamın ortaya çıkışının daha yüksek oksijen içeriği ile değil, aslında daha düşük bir oksijen içeriği ile ilişkili olduğunu önermektedir. Ayrıca, daha önce deneyimsel araştırmalar, çok hücreli yaşamın kökeni için sözde oksijen kontrol hipotezine meydan okumuştu (Bozdag ve ark. 2021, News Staff 2021).

 

Çok Şey Henüz Açıklanamıyor

Bir sonraki iletisinde, Dr. Towe, bu daha düşük oksijen içeriğinin bile hipotezini desteklediğini ve 1970 tarihli çalışmasının tahminleriyle uyumlu olduğunu açıkladı. Ancak bu durumda oksijenasyon olayları ile çok hücreli yaşamın ortaya çıkışı arasında artık herhangi bir zamansal ilişki kalmamaktadır, bu da neden kritik amino asitlerin Precambrian döneminin daha erken dönemlerinde ortaya çıkmadığını açıklamamaktadır. Dikkat çekici bir şekilde, Towe iletiyi, fosil kayıtlarında birçok farklı korunabilir türün jeolojik olarak aniden ortaya çıkışının “kesintisiz” bir şey olmadığını iddia ederek sonlandırdı. Gerçekten mi?! Peki, evrimsel paleobiyologlar neden bu olaya başlangıçta Cambrian Patlaması adını verdiler? Neden açıklamaya ihtiyaç duyan bir sorun olarak geniş çapta kabul ediliyor ve sadece bir sanı olarak değil?

İşte bu konuda dünya çapında ünlü bir Cambrian fosilleri uzmanı olan Profesör Derek Briggs’in söyledikleri: “Şimdi, Cambrian dönemindeki (541-485 milyon yıl önce) fosillerin aniden ortaya çıkışının gerçek olduğunu ve eksik bir fosil kaydının bir yanılsaması olmadığını biliyoruz” (Briggs 2015). Aynı şekilde, Zhang ve Shu (2021), “kanıtların birçok kaynağının eksik bir fosil kaydının bir yanılsaması değil, gerçek bir evrimsel olayın kaydedildiğine dair güçlü ipuçları sunduğunu” kabul etti. Cabej (2020) ise daha açık bir şekilde ifade etti: “Buna rağmen, şu an, The Origin’den 150 yıl sonra, çok daha büyük bir hayvan fosili stoğu toplandığında, Darwin’in boşluğu devam ediyor, Cambrian fosillerinin ani ortaya çıkışı bir gerçek ve bu olayı neyin tetiklediği konusunda hala merak ediyoruz. Zaman zaman, birkaç öğrenci, Darwin gibi Cambrian patlamasının gerçekliğini sorgulamış olmasına rağmen, günümüzün uzlaşısı Cambrian patlamasının bir bilimsel gerçek olduğu yönündedir” (Linnemann ve ark., 2019). Ve, “Cambrian patlaması gerçektir ve sonuçları evrimsel tarihinde deniz değişikliği başlatmıştır” (Conway Morris, 2000; Nichols ve ark., 2006).

 

Çözülememiş Bir Sorun

Towe’nin denemesi gibi, Cambrian Patlaması’nı açıklamak için önerilen diğer tüm alternatifler (Meyer 2013, Evolution News 2017, 2018, Bechly 2018, Coppedge 2022) başarısız olduğu için, hayvan vücut planlarının ani farklılıkla ortaya çıkışı Darwinizm için hala çözülememiş bir sorun olarak kararlı bir şekilde duruyor. Ancak, Ostrander ve ark. (2023) yeni araştırması, şüpheli bir bilimsel statüye işaret ediyor: Darwinist evrimsel teorinin kendisi, her türlü muhtemel gözlemlerle uyumlu gibi görünüyor ve bu nedenle yanılsama olmayan ve heuristik olarak değersiz bir şekilde test edilemeyen bir teori olarak ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Eğer yetmiş yıldan fazla bir süredir oksijen artışını çok hücreli yaşamın tetikleyicisi olarak kabul eden bir uzlaşının ardından, bilim insanları tam tersi ilişkinin bulunduğunu öğrendiğinde sadece bilimin ilerlemesini kutluyorlarsa (Harrison 2023), teorinin temelde bir sorunu olduğunu göstermektedir. Bir teorinin büyük bir başarısızlığını göstermek bilimsel ilerleme olabilir, ancak bu kesinlikle bu teori için bir başarıya dönüştürülemez. Belki de onlarca yıl süren yanlış araştırma yerine, deneysel verileri daha iyi açıklayan yeni bir teori aramanın zamanı gelmiştir.

 

References

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Güneş Tutulmasinin Varligimiz Uzerine Manasi

Basligi bu sekilde attik çünkü pek çok kisinin bugüne kadar uzerinde düşünmediği pek çok yaratilis …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir