Kozmolojide Tanri Argumani Reddedilemez

Washington Üniversitesi deneysel plazma fiziği bolumunden Profesor Eric Hedinin  agnostik bilim adami Profesor Goff’un tasarım kanitlarini defacto bir sekilde nasıl kabul ettigini ve dürüstçe bir eylem içerisinde oldugunu gösterdiği yazisini asagida beğeninize sunuyorum.

 

Bildiginiz uzere Evrende canlı yasami icin inkar edilemez bir tasarım bulunmaktadır. Bu kanıt o derece yaratilisi göstermektedir ki bilimde buna tüm bilimadamlarına ” Ince Ayar” denmektedir. Bu ayarların sayısı yuzlercedir ve esikleri çok kritiktir. Mesela evrenin ilk yaratilisi anında genişleme hızı milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere ( ve bu milyon kere dörtlüğünü 100 kez daha tekrar edin) yavaş olsaydı evren hemen geri icine cokerdi yada ayni oranda bir ihtimalle hızlı genişleseydi o zamanda evrende hiç bir madde olusamazdi hidrojen haricinde. Oldukça kritik degerlerde gözlenen bu denge unsurundan bilimadamlari Ince Ayar seklinde soz etmektedirler.( Ince ayar ve yaratilis kanıtları ile ilgili daha fazla bilgi almak ici bu yazıyı okuyabilirsiniz )

Reddedilemeyen yaratilis kanıtları ateizme felsefi bir sekilde bağlı olan seküler bilimadamlarini dahada dogmatik bir çizgiye itmis ve nihayetinde bu kisiler bu yazıda eleştirildiği uzere kendi inanclarini korumaya calisan bagnazlar gibi hallere girmeye baslamislardir. Bu yazıda Profesor Goff kendiside agnostik olmasina rağmen dürüstlükten uzak seküler argümanların geçerli olmadigini ve evrenin yaratilisindaki yaratilis kanitlarini gormezden gelmenin samimi bir is olmayacagini göstermektedir.

Yazının orjinaline buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Bir Filozofun Mit Bilimi Sallayıp Cope Atmasi

Evrenimizin ince ayarı, elbette ki zeki bir tasarımın kanıtı olarak geniş bir şekilde kabul edilmektedir. Stephen Meyer’in ” Tanri hipotezinin Bilime Geri Donusu” kitabında gösterdiği gibi bu doğru bir sebeptir.  Bununla birlikte, bu durum birçok bilim insanını bir çıkmaza sokmaktadır. Bu nedenle, Durham Üniversitesi filozofu Phillip Goff, The Conversation’da yayımlanan son makalesinde, evrenin fiziksel parametrelerinin ince ayarı, çoklu evren varsayımı ve kozmik amaç konusundaki görüşlerini sunuyor.

Goff, evrenin fiziksel sabitlerinin ve bunların yaşam için ince ayarının önemini kabul eder.

Son on yılın en çarpıcı bilimsel keşiflerinden biri, fiziksel olarak yaşam için ince ayar yapılmış gibi görünen bir evren olduğudur. Agnostik bir fizikçi olan Paul Davies de ince ayarın gerçekliğini ve yaşam için önemini kabul eder.

Atom özelliklerinden galaksilerin dağılımına kadar evrenin temel özelliklerinin neredeyse herhangi biri farklı olsaydı, yaşam muhtemelen imkansız olurdu… Yüzeysel olarak bakıldığında, evren, zeki bir yaratıcı tarafından tasarlanmış gibi görünmektedir.1

Goff’un ince ayar örneği, Davies’in kullandığı Goldilocks benzetmesini yankılamaktadır:

Yaşam olasılığına izin vermek için, karanlık enerjinin gücü, Goldilocks’un çorbası gibi “tam yerinde” olmalıydı.

Bir Tanri Ikamesi ?

 

Goff, kanıtları yorumlamaya çalışırken, evren için doğal bir açıklama tercih edenlerde ince ayarın neden olduğu felsefi rahatsızlığı ortaya koymaktadir. İlkesel olarak, bilim genellikle evrenimizin fenomenleri için öncelikle doğal açıklamalar aramaktadır. Ancak çoklu evren senaryosu, metafizik nedenlerin olasılığını dışlayan bir dünya görüşüne sahip olanlar için bir Tanrı yerine geçen bir araç olarak büyümüştür.

Bazı fizikçiler, görünüşte ince ayarlı kozmostan çok rahatsız olmazlar. Diğerleri ise çoklu evren teorisinde huzur bulmuşlardır. Eğer evrenimiz sadece bir tanesiyse, istatistiksel olarak konuşursak, bazıları muhtemelen bizimkine benzer görünecektir. Goff, çoklu evrenin mevcut varsayımına itiraz eder. İnce ayar kanıtına karşı yapılan çürütme girişimi icin genellikle şu varsayımdan hareket eder:

Eğer farklı fizik numaralarına sahip yeterli evren varsa, yaşam için doğru numaralara sahip bir evrenin olma olasılığı artar. Çoklu evren senaryoları, muhtemel evrenleri geniş bir olasılık yelpazesini kapsayacak şekilde fiziksel yasalar ve parametrelerle donatan varsayılan bir evren üretme mekanizmasını içerir. Ancak bu kavram, fiziksel gerçekliğin genel bir özelliği olarak gözlemlediğimiz şeyle çelişir.

Doğada, tesadüfi etkileşimler sınırsız bir çeşitliliğe yol açmak yerine genellikle sınırlı bir çeşitlilik üretir. Örneğin, evrenin 13.8 milyar yıllık tarihinde, doğal süreçlerle yaklaşık 94 element oluşmuştur. Bu sınırlama, fizik kuralları nedeniyle doğanın kısıtlamalarının bir sonucudur. Bu kuralların dayattığı sınırlamalar, örneğin 200 protona sahip elementlerin veya 53 nötrona sahip bir karbon izotopunun doğal olarak oluşmasını ne kadar beklersek bekleyelim, bu oluşumları önleyecektir.

 

Çoklu evrenler tarzı argümanların cikis noktaları hep aynidir, yaratilis lehine olan kanıtlara Karsi zorlama hatta hikaye formatında bile olsa bir argüman çıkarmak. Neden Boyle bir şey icin efsane bilim diyebilecegimiz uyduruk bile denmeyecek aciklamalar yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini, hiç dusundunuz mu ? Yaratilisin görünen kanitlarini kabul etmek neden bu derece zor bu insanlar icin ? Göz Gore Gore aşikar olan kanıtlar icin asla gozlemlenemeyecek paralel evrenler iddialarının birer hikayeden fazla olmadıgı bilinmesine rağmen neden bunu sanki bilimsel bir aciklamaymis gibi göstermektedirler ? Sebep belli, caresizlik, bu insanlar kendilerini yaratilisin kanıtları karsisinda caresiz hissediyorlar. Bu konudada haklılar…

 

Sinirsiz Fiziksel Sonuclarmi

Yasalarini, kanunlarını bildigimiz evrenin isigi altinda , başka evrenlerin çoklu evren oluşturduğunu düşünmek, bu evrenlerin içinde neredeyse sınırsız bir fiziksel çeşitliliğin ortaya çıkacağını varsaymak mantıklı değildir.

Goff, çoklu evren fikrinin kozmik şişlemenin fizikleri ile uyumlu olduğunu kabul eder, ancak bu fikrin, kendi evrenimizdeki özel ince ayarı açıklamak için geçerli bir açıklama olmadığını reddeder.

Evrenin erken döneminde büyük bir şekilde genişlediği fikri olan şişleme bilimsel teorisi, çoklu evreni destekler. Eğer şişleme bir kez gerçekleşebiliyorsa, muhtemelen farklı uzay bölgelerinde gerçekleşmeye devam eder ve kendi evrenlerini yaratır. Bu, bize belirli bir çoklu evren türü için geçici kanıtlar sunabilir, ancak farklı evrenlerin yerel fizikte farklı numaralara sahip olduklarına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Bu belirli evren oluşturulduğunda, bir zar atışı gibi, doğru numaralara sahip olma olasılığı hala belirli, ancak düşüktü. Fiziksel parametrelerde sınırlı varyasyon beklenir. Öyleyse, neden bu belirli evren, gözlemlenebilir tek evren, yaşamı desteklemek için ustaca ince ayarlanmış bir dizi parametreye sahiptir?

Goff, çoklu evrene başvuranların yaptığı başka bir felsefi hatayı tanımlar.

Olasılık matematiği uzmanları, ince ayarı çoklu evrene çıkarma işlemini hatalı bir akıl yürütme örneği olarak tanımlamışlardır… Özellikle, çoklu evren teorisyenlerinin yaptığı suçlama, ters kumarbaz yanılgısı olarak adlandırılan bir hatadır.

Su sekilde düşünmektedirler : “Vay, evrenimizin yaşam için doğru numaralara sahip olması ne kadar olasılıksız; muhtemelen yanlış numaralara sahip birçok başka evren var!”.

 

Düşük olasılıklı bir olay, oyundaki hayali bir çok oyuncuyu öne sürerek açıklanmaz. Şehirdeki tek oyun, gözlemlenebilir evrenimizdir ve eğer doğal olarak meydana geliyorsa, belirgin parametreler dizisi, doğada var olduğumuzu bildiğimiz şeylerle açıklanmalıdır, doğada gözlemlenemeyen şeylere başvurularak değil.

 

İnsani İlkeler

 

Goff, çoklu evren savunucuları tarafından yapılan başka yaygın bir argümanı da ele alır:

Bu noktada, çoklu evren teorisyenleri “antropik ilke”yi devreye sokarlar – çünkü varız, yaşama uygun olmayan bir evreni gözlemleyemeyiz.

 

Mantıksal olarak, bununla kim tartışabilir ki? Evrenin parametreleri yaşama izin vermiyorsa, bu konuyu tartışan veya bu konu hakkında makale okuyan kimse de olmazdı. Ancak, bu reddetme ince bir noktayı göz ardı eder – evren, burada olmamızı sağlamak için ayarlanmış olmalıdır, aksi halde burada olmazdık, ancak mantık bir gereklilik olarak onun yaşam için ustaca ince ayarlı olması gerektiğini talep etmez. Yaşam için ayarlama, bu kadar keskin bir bıçak ucu üzerinde dengelediği için, zihinsel merak bizi mevcudiyetimiz için sıkıcı bir aksiomatik gereklilikten çok daha fazlasını şüphelenmeye yönlendirir.

Eğer evrenimizin sabitleri çoklu evren açıklamalarının öne sürdüğü gibi olasılıksal süreçler tarafından şekillendirilmişse, o zaman bu belirli evrenin, milyonlarca diğer evren arasında seçilen biri olarak, ince ayarlı olması son derece olası değildir.

Ve şimdi, Tanrı Hipotezi mi?

 

Ince ayarın gercek oldugunu kabul etmek ve çoklu evrenlerin felsefi olarak ince ayarın bir aciklamasi olarak görülmesi isteğinin saçma oldugunu görmek ve bilmek , Goff’un “Tanrı hipotezi”ni kabul etmesine mi yol açmaktadır ? Hayır. O, bunun yerine evreni, hayat için uygun bir çeşit kuluçka makinesi olarak hayal eder, ince ayar ve canlandırma potansiyeli ile dolu bir şekilde, kendisini tapılası bir varlık olarak görür.

Geleneksel bilimsel bilgelik, bu sayıların Büyük Patlama’dan itibaren sabit kaldığını söyler. Eğer bu doğruysa, o zaman bir seçimle karşı karşıyayız. Ya evrenimizin doğru sayılara sahip olması tesadüfen gerçekleşmiş olağanüstü bir şanstır. Ya da sayılar, doğa yada bir seyler  tarafından karmaşıklık ve yaşamı geliştirmek üzere sürüklenmiş veya yönlendirilmiştir,  görünmez, içsel bir ilke tarafından.

Ancak, bilgi teorisinden önemli bir nokta şudur ki, yaşama izin vermek için fiziksel parametrelerin ince ayarlanması, doğası gereği yaşamı geliştirmeye yönlendiremez. Fiziksel evrenin maddesi, doğanın dört temel kuvveti tarafından etkilenir ve zayıf kuvvet dışında (radyoaktif bozunmada rol oynayan), bu kuvvetler, baskı veya çekme dışında gelişigüzel bir itme veya çekme yapmazlar.

Kuvvetlere veya üzerinde etki ettikleri parçacıklara bilinç veya kozmik bir amaç atfetmek, bilim alanından mitoloji alanına adım atmaktır. Evrende gözlemlediğimiz amaç, cansız parçacıklarla uyumsuzdur, ancak insan özelliklerinin en yüksek kategorilerini aşan niteliklere sahip olan nihai bir nedene tamamen uygundur. Ancak, yaratıcı bir fikriyle karşılaştığında, bir kaya yerine “Sen beni doğurdun” demeyi tercih eden insanlar arasında uzun bir tarih vardır.

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Yeryüzü Insan Medeniyeti Olusturacak Sekilde Yaratildi

Bu yazıyı okuyanların pek cogunun 50-60 yasinin üstünde olacagini düşünmüyorum. Ortalama yas grubunun ose 20 …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir