İnsanın Kaderi- İnsanoğlu Ateşi Kullanabilmek ve Faydalanabilmek Açısından En İdeal Fiziksel Özellikler İle Yaratılmıştır- Prof. Michael Denton Seri (15)

Bu Yazı https://evolutionnews.org/2020/08/remarkably-humans-are-just-the-right-size-to-make-and-master-fire/ adresinden, ingilizceden, türkçeye bir özet babında çevrilmiştir. Yazının anlam bütünlüğü ana hatlarıyla korunmuştur, özet şeklindeki değerlendirme sadece bazı cümlelerin kelimesi kelimesine değil ancak anlamen çevrilmesi bağlamındadır.

 

Profesör Denton bu yazıda yine çok vurgulanmayan dikkat çekmeyen bir yaratılış deliline dikkat çekmektedir. El yapımız, fiziğimiz, entellektüel beyinlerimiz, kas yapımız vs. tamda bu dünyadaki şartları kullanıp onların üzerinde diğer canlılara hükmetme ve gezegenin tüm nimetlerinden faydalanabilme esasına göre inşaa edilmiştir.

 

Pek çok kez tekrarladığım bir soruya cevap vererek yazıya geçmek istiyorum; ”Bu bilgiler neden önemli??”;

 

Bu bilgiler önemli çünkü keşfettiğimiz hakikat, yeryüzü ve gökyüzünün belli bir amaç için  yaratılmış gibi durduğunu göstermektedir. Bu bilginin üstüne sanki bunların tamamının bize hizmet ediyormuş gibi göründüğü gerçeğini eklemeliyiz. Bu iki bilginin toplamının üstüne diğer canlıların ve doğal şartların herhangi bir entellektüel maksat gütmediğini yada güdemediğini eklediğimizde aslında oluşturulan-yaratılan bu şartların ne kadar hayret verici olduğunu daha net görebiliriz. Yine bu keşiflere ilgi katabilecek bir başka detay zikrettiğimiz bu bilgileri keşfedebilecek bir entellektüellik boyutu ile yaratılmamızdır. Öyleki yaratıcı tüm bu etkileyici gerçekleri bizim keşfetmemizi istemiş ve buna uygun olarak doğal şartları düzenlemiştir. Doğanın keşfedilebilir olması ve bizim bunları keşfetmemiz bu nimetlerin nereden geldiği hususunda daha dikkatli çıkarımlar yapabilmemizi kolaylaştırmaktadır. Söz gelimi tüm canlılarda bulunan DNA ve RNA (virüsler gibi bazı canlılarda sadece RNA bulunabilmektedir) açıkça bir mühendislik işidir. Çünkü tesadüfi doğal süreçler bir sistem inşaa edemez. Bilgiye dayalı bir sistemi ise asla inşaa edemez. Bizim bu sarsıcı detayı keşfetmemiz şahsım özelinde benim yaratıcıya duyduğum inancı, inanç boyutundan alıp kabul boyutuna taşımıştır. Yani birşeye inanmak ile onun varlığını kabul etmek arasındaki gerçeklik boyutum değişti. Şimdi bana sorulduğunda Allaha inanmıyorum ben onun varlığını kabul ediyorum diyorum. İnsan sadece bir miktar durup düşündüğünde bu hakikati görmesi ve bu hakikatin kendisini kaplamaması eğer herhangi bir ideolojiye şartlanmamışsa imkansızdır.

 

Allah, sizleri topraktan, sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çift kıldı. O’nun bilgisi dışında bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Yaşayan birinin ömrünün uzatılması da, kısaltılması da mutlaka bir Kitap’ta yazılıdır. Şüphesiz ki bu, Allah’a kolaydır. (35/Fâtır 11)

 

İnsanın Kaderi-İnsanoğlu Ateş Yakabilmek ve Ateş Alanında Uzmanlaşabilmek İçin En İdeal Fiziksel Özelliklere Sahiptir- Profesör Michael Denton Seri (15)

 

Bir şeyi hatırlamak ve hatırlatmak gereklidir, ellerimiz ne kadar olağanüstü bir optimum kullanım faydası sağlıyor olsa da geleneksel sürtme tarzı (söz gelimi iki odun parçasının birbirlerine sürtünmesi ile) metotlar ile ateş yakmak canlılar arasındaki benzersiz konumumuza rağmen oldukça zordur. Yeryüzünde ateşi kontrol edebilecek bir organa sahip başka bir canlı yoktur. Yanlızca bu şekilde ellere sahip olmak dahi bizim ateşten faydalanabilen yegane canlı olduğumuz gerçeğini işaret etmektedir.

 

Ancak benzersiz müthiş ellere yada dik duruşa sahip olmak, bütünüyle adaptif  fiziksel özelliklere sahip olmadıktan sonra hiçbir işe yaramamaktadır.[1] Ateşi kontrol etmek, metalurjiyi oluşturabilmek, madencilik için gerekli ekipmanları üretebilmek, odunu yontabilmek ve  teknoloji ile alakalı sayısız gelişmeyi gerçekleştirebilmek için aşağı yukarı  şu anda sahip olduğumuz fiziksel özelliklere sahip olmak zorundayız. Bunların hepsini gerçekleştirebiliyoruz çünkü tam olarak uygun fiziksel özelliklere sahibiz ve bunun sayesinde Afrika savanalarında ki hayatımızdan 21. yüzyıl teknolojisine ulaşabildik. Ateş yakabildik ve onun uzmanı olduk çünkü tam olarak ideal ana ve yan fiziksel özelliklere sahiptik.

 

Ölçüler, Ebatlar ve Tasarım

 

Sadece bizim ölçülerimiz, ebatlarımız ve entellektüel (Yazar android kelimesini kullanıyor burada ben entellektüel olarak çevirdim ÇN) yapımıza sahip bir organizma ( 1,5-2,0 metre uzunluğunda oldukça operatif eller ve kollara sahip, ve bir metre uzunluğunda çok kullanışlı bir organel ile biten yapı)  ateşi tam uzmanlıkla kullanabilir. Karınca boyutlarında bir entellektüel canlı ateşi kullanmaya başlayamadan yada daha ona yaklaşamadan pek çok kurban verecektir. Hatta küçük bir köpek boyutlarındaki ortalama 20 cm uzunluğundaki  entellektüel bir canlı bizim entellektüel yapımıza ve diğer benzersiz özelliklerimize sahip olsa dahi ateşi kullanabilmek özelinde ciddi sorunlara sahip olacaktır. Bununla birlikte yakınlarda keşfedilen bir insan türü olan ve ortalama 3,5 feet uzunluğa sahip Homo Floresiensis[2] ateşi kullanabiliyordu ancak ateşi bir teknolojik gelişme yada metalurjinin önünü açabilecek bir keskinlikte kullanabilmek hususunda sorunlar yaşadılar. Bir süre önce  American Scientist isimli bilimsel dergide ” İnsanın Ebatları” başlıklı çok etkileyici bir makale yazmış olan W. F. Went karınca yada kemirgenlerin ebatlarına sahip canlıların ateşi yakabilmek ve onu kullanabilmek hususunda oldukça yetersiz olduklarından bahsetmiştir.[3] Sonuçta ateş, yanlızca yeteri derecede yanabilecek materyalin sağlanması  ve onun kullanımını ayarlayabilecek, ateşin devam etmesi ile alakalı (söz gelimi demir eritmek için çok yüksek ısılara ihtiyaç duyulmaktadır ve bu ocaklar uzun süre çalışmalıdır ki kafi miktarda işlem yapılabilsin, ateşin devam etmesinden maksat budur.ÇN) ara mamulleri ve teknik edevatları üretebilecek insan boyutlarındaki bir canlıya ihtiyaç duymaktadır.

 

Bu durumla alakalı manipulasyonları bir kenara bırakırsak aslında bizim boyutlarımızın farklı başlıklar söz konusu olduğunda  ne kadar kritik önemde olduğunu farkedebiliriz. İnşaat ve ateşin kullanımını içeren çevresel işler, odunları taşımak ve kesmek yada ateş vasıtası ile içinden cevherlerini çıkarttığımız emtialar için madencilik… Went’in yorumladığı gibi ”  3 feet[4] uzunluğundaki bir adam odunda kesebilir, som kayaçlarda kazı işlemleri de yapabilir. İnsanoğlunun aktiviteleri onun ebatlarına göre ayarlanmıştır; Bu ateşten yaranabilmek, büyük hayvanları avlayabilmek, ağaçları kesmek ve parçalayabilmek ve madencilik yapabilmek olarak listelenebilir.[5]

 

Stephen Jay Gould[6] aynı noktaya atıf yapmaktadır; ”Kinetik enerji bazı durumlarda beşinci güç gibi yükselmektedir.”[7] Gould daha sonra Wagner’in ”Das Rheingold”[8] isimli kitabında anlatılan Alberich yönetiminde acılar ve büyük eziyetler çeken cücelere özel bir sempati göstererek günah çıkarmaktadır. Onlar küçük boyutları nedeniyle Alberich’in[9] onlara verdiği emirleri tam olarak uygulayıp madencilik yapıp emtiaları toplayamamaktalardı. Hu Berry de aynı noktaya atıf yapmaktadır; ”Karıncalar alet edevat kullanamamaktadır söz gelimi karınca boyutlarında ki bir  çekiç, karınca boyutlarındaki bir çekici kullandığımızda ortaya çok küçük bir miktar kinetik enerji çıkacaktır buda yeterince faydalı değildir.[10] Bizden küçük organizmalar bizimkine benzer android bir beyne sahip olsalar dahi, ağaç yontmak ve madencilik yapabilmek için gerekli olan faaliyetleri yinede yapamazlardı, burada konu sadece ateş değil ayrıca ateş yakabilmek, madencilik işlemlerini devam ettirebilmek için gerekli olan yakıtı yani büyük ağaç bloklarını oluşturabilmek  ve bunun devamını sağlayabilmektir. Böyle bir durumda ise  ateş ve madencilik mümkün olamazdı.

 

 

Belki de Bir Dev Uygundur, Peki Sonra?

 

Peki aynı bizim gibi iki ayaklı bir primat ama bizden kat kat daha büyük olsun, bu uygun olur mu ? Muhtemelen hayır, biz dahi bu iki ayaklı gösterişli yürüyüş şekline kılı kılına uygunuz. Öncelikle bu iki ayaklı yürüyüş nedeniyle pek çok ortopedik problem yaşıyoruz. İki ayaklı bir primat olmak, yerçekimi ve çeşitli yapısal sıkıntılar nedeniyle omurgayı iki kat fazla etkilemektedir. J. B. S Haldane[11] bir çalışmasında bundan bahsetmektedir ”Tam Olarak Doğru Ebatlarda Olmak”

 

”60 feet uzunluğunda dev bir adam hayal edin, bu uzunluklarda dev bir peder ve dev bir pagan çocukluğumda hacının ilerleyişi (buradaki ilerleyiş fiziksel bir ilerlemeden ziyade bir gelişim bağlamındadır ÇN) isimli bir illüstrasyonda resmedilmekteydi. Bu canavarlar yanlızca 10 kat daha takvalı hristiyanlar değillerdi ancak 10 kat daha geniş ve 10 kat daha incelerdi, böylelikle onların toplam ağırlıkları 80-90 ton civarında olmaktaydı. Ne yazık ki onların kemiklerinin enine kesitleri sadece yüz kat daha hristiyan idi yani dev kemiklerdeki her bir küçük kare kesit ağırlığı 10 kat daha fazla desteklemeliydi. İnsan, uyluk kemiğinin ağırlığının 10 katına maruz kalması durumunda kırılması gibi Peder ve Pagan her adım attığında uyluk kemikleri kırılmaktadır. Tartışmasız bir şekilde bu durum onların neden resimde oturur pozisyonda olduğunun çok net bir açıklaması idi ama bu aynı zamanda hristiyanlığa  ve dev avcısına duyulan saygıyı  azaltmaktaydı.[12]

 

Daha Büyük Olmak İle Alakalı Daha İleri Problemler

 

Yerçekimine dayalı sorunlara ek olarak büyük kütleli olmak nedeniyle yaşanılan kinetik enerji problemleri de mevcuttur F.W. Went American Scientist isimli dergide bundan bahsetmiştir;

 

” Kinetik enerjinin değerlendirilmesi bizlere, bizim makro dünyamız ile böcekler vb.nin mikro dünyası arasındaki fundamental farklılıkları göstermektedir. Kinetik enerjinin sayısal verileri bizlere, insanın optimal boyutları için ipuçlarıda vermektedir. 2 metre uzunluğunda bir adam hızlı adımlarla yürüdüğünde yeni yürümeyi öğrenmeye başlayan küçük bir çocuğa kıyasla zeminden 20-100 kez daha fazla kinetik enerjiye sahip olur (bunu etkiye maruz kalmak olarak da değerlendirebiliriz ÇN). İşte bu durum, çocuklar yürümeyi öğrenirken neden güvende olduklarnı göstermektedir; Oysaki biz yetişkinler yürürken eğer düşmek vb. gibi nedenler ile darbeye maruz kalırsak kemiklerimizi kırabiliriz, ama çocuklar kırmaz. Eğer bir adam şu an sahip olduğu boyun iki katına sahip olacak olursa bu kez yerden maruz kaldığı kinetik enerjide 32 kat daha fazla olacaktır, işte böyle bir durumda bu kişi için dik yürümek bir dezavantaj olacaktır. Sonuç olarak insan iki (Devekuşları sadece uzunluk olarak insan ile bir kıyasa sokulabilir.) ayak üzerinde yürüyebilen en uzun canlıdır. Daha büyük memeliler 4 ayak üzerinde daha büyük ebatlara sahip olabilirler çünkü 4 ayaklılık onlara istikrar kazandırmaktadır.[13]

 

Stephen Vogelde aynı noktaya atıf yapmaktadır; Sendelemek inekler, atlar ve benzerleri için büyük bir tehlikedir. Bizde aynı tehdit altındayız daha hafif vücut kitle ağırlığına rağmen; Dik duruş özelliği fiziksel olarak  bize vücut kitlemize nazaran daha yükseğe ulaşma imkanı vermektedir.[14]

 

Yerçekimi ve kinetik enerji-etki seviyesi yüksek ve böylelikle (daha büyük ebatlı iki ayaklı canlılar için) zorlu  bir gezegende dev peder ve dev paganı hayal etmekten kaçmanın bir yolu yoktur. Yeryüzünden belirgin bir şekilde daha küçük yer çekimi ve kinetik enerjinin daha az olduğu  dünyalar çok değerli oksijenini ve metallerini kaybetmeye meyillidir. Serinin önceki yazılarında gösterdiğim üzere…

 

Kısaca, şu anda sahip olduğumuz ebatlara (boy,kilo vb.) sahip olmamızı açıklayacak zorunlu fiziksel sebepler mevcuttur. Bu ebatlara sahip olarak ateşi kullanabiliyor, metal cevheri çıkartabilmek ve metalurjiyi oluşturabilmek için gerekli güce sahip oluyor, odunu yontabiliyor, metal aletler üretebiliyor, sofistike bir teknolojiye sahip olabiliyor, kimya ve elektrik ile alakalı bilgiye sahip olabiliyor ve dünyayı keşfedebiliyoruz. Aristotetle’in Metafizik isimli eserinde bahsettiği, tanımını yaptığı anlamaya çalışan yaratık[15] sadece bu yaratık dünyamızı tanımlayabilir ve o evrenimizi tüm kurallarıyla ve sahip olduğumuz şu anki ebatlarımız ve android zihnimizle keşfedebilir.

 

 

 

[1] J.B.S. Haldane, On Being the Right Size and Other Essays (New York: Oxford University Press, 1985).

[2] Michael J. Morwood, Radien P. Soejono, Richard G. Roberts, Thomas Sutikna, Chris S.M. Turney, Kira Westaway, W. Jack Rink, et al., “Archaeology and Age of a New Hominin from Flores in Eastern Indonesia,” Nature 431, no. 7012 (October 28, 2004): 1087–1091. doi:10.1038/nature02956.

[3] Frits Warmolt Went, “The Size of Man,” American Scientist 56, no. 4 (1968): 405.

[4] https://www.kacmetre.com/1-feet-kac-metre/ Bir feet yaklaşık 0,304 cm dir. Yani 1 metre 3 feet boyutlarında bir uzunluktur.

[5] Went, 408.

[6] Ünlü bir doğa bilimci ve amiyane tabirle gözü dönmüş bir materyalist bilim adamı. Keşiflerinden çok ön kabullere dayalı bilim yapması sebebiyle ismi Amerika’daki Evrim-Tasarım tartışmalarınıda geçmişte sıklıkla geçmiştir. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Stephen_Jay_Gould

[7] Stephen Jay Gould, The Richness of Life: The Essential Stephen Jay Gould. 1st American ed. (New York: W.W. Norton, 2007), 321-322.

[8] https://walkurepedia.fandom.com/wiki/Das_Rheingold

[9] Alman mitolojisinde cüceler kralı

[10] Hu Berry, “Ants here, Flies there…Insects, ‘Goggas’ Everywhere!” Flamingo (2006),

[11] Ünlü bir evrimci bilim adamı. Özellikle bu literatürde okuma yapanların sık sık karşılaşacakları bir isimdir. Daha fazla bilgi için bknz. https://en.wikipedia.org/wiki/J._B._S._Haldane Erişim tarihi; 13/11/2020

[12] NatureFriendsSafari, accessed April 4, 2016.

[13] Haldane 1

[14] Went, 400-413.

[15] Aristotle, Metaphysics, I, Chapter 1.

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Güneş Tutulmasinin Varligimiz Uzerine Manasi

Basligi bu sekilde attik çünkü pek çok kisinin bugüne kadar uzerinde düşünmediği pek çok yaratilis …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir