Insanin Evrimi Sahtekarlıklarından Biri Daha- Neandertaller

Evrim iddiasıyla ilgilenip de insanin evrimin tarihi ile ilgili okuma yapmayan kimse yoktur muhtemelen. Siz okumamış olsanız ve okumak istemeseniz dahi her gün gözünüze gözünüze sokulan illüstrasyon çizimler eşliğinde bol latince kelimeli haberler sizlere sürekli “bir seyler var sanırım bu iddialarda” dedirtmistir yüksek olasılıkla. İşte bugun bu yazılarda o illustrasyonlarla gözümüze gözümüze sokulan Turkiye’dede evrim ağacı gibi müphem kuruluşlarca propagandası yapılan insan evrimi efsanesinin içerisinde bir dal olarak gösterilen Neandertaller ile alakalı bir yazıyı sizler icin çeviriyorum. Yazıda Neandertallerin halis, muhlis insan oldukları ve onların primitive özellikler tasimadiklarini ve günümüzde insanlarından herhangi bir farkları olmadigini goreceksiniz. Ancak tüm bunları görünce lütfen sorulması gereken su soruyu sorun.

 

Madem neandertaller halis muhlis insandı peki bugüne kadar onyillardir yapılan propaganda neyin nesiydi ??

 

Durun cevabi da kimseye bırakmayayım 🙂 Neyin nesi olacak evrimci, natüralist paganist inancın iman ritüellerinden biriydi ve bunu bilim kisvesi ve ismi  altında tüm insanlığa yutturmaya calistilar. Gunter Bechly gelişen bilimin evrimcilerin imanlarına nasıl zarar verdigini yine kendi alanından paleontolojiden kanıtlar ile gösteriyor. Yazılara yorum yapıp paylaşmanız sitemize yapılacak en büyük destek olacaktır.

 

31. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.

32. Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.

33. O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.

34. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.  Ibrahim 34

 

 

Neandertallerin Insan Kokenine Dair Yeni Kanıtlar

 

 

Neandertal görünümü ve davranışının rekonstrüksiyonu oldukça karmaşık bir geçmişe sahiptir. Fosillerin gerçekten eski insanları mı yoksa sadece anormal modern insanları mı temsil ettiği konusundaki ilk tartışmanın ardından, Neandertaller 1864 yılında Homo neanderthalensis adında ayrı bir hominin türü olarak tanımlandı. Bir süre boyunca, onlar genellikle sopayla dolaşan ve neredeyse goril benzeri bir görünüme sahip vahşi mağara adamları olarak kabul edildi. Ancak bilimsel görüş değişti ve karmaşık insan davranışına dair yeni kanıtların ortaya çıkmasıyla Neandertaller, giderek insan benzeri hatta buz çağı döneminin dehası olarak tanınmaya başlandı (Husemann 2005, Finlayson 2019),

Şimdi Neandertallerin ateş kullandığını (Angelucci et al. 2023), ölülerini gömdüğünü (Balzeau et al. 2020, Dockdrill 2020), taş halkalar ürettiğini (Jaubert et al. 2016, Callaway 2016) ve kemik aletler ürettiğini (Soressi et al. 2013), kartal pençelerinden mücevher yaptığını (Radovčić et al. 2015, Rodríguez-Hidalgo et al. 2019) ve vücut süslemesi için tüy kullandığını (Peresani et al. 2011, Finlayson et al. 2012), mağara resimleri ve oyuncaklarla sanat ürettiğini (Rodríguez-Vidal et al. 2014, Hoffmann et al. 2018a, Marquet et al. 2023), kemik flütlerle müzik yaptığını (Turk et al. 2018), pigment olarak okra kullandığını (Roebroeks et al. 2012, Hoffmann et al. 2018b) ve karmaşık bir kimyasal işlemle huş kabuğundan yapıştırıcı ürettiğini bile biliyoruz (Blessing & Schmidt 2021, Schmidt et al. 2023).

 

Insanin evrimi iddiaları evrim iddialarının en az kanıta sahip iddialarından biridir. Bu iddiaları ayakta tutmak icin harcanan paraları sindirellanin gercek olup olamayacağı ile ilgili bilimsel çalısmalar icin harcasanız onbinlerce makalemiz olurdu. Birde tam bunların üstüne kimler tarafından fonlandigi belli olmayan resimdeki özünde cahil ancak Turkiyede bir bilim sitesi kurduğunu iddia eden bu zevat gibi tiplerin düzenli propagandası ile gencler yaratilis yerine evrim iddialarını tercih edebilmektedirler. Bu noktada onemli olan şey neyin doğru olduğudur. Doğru insanin evrimi iddialarının kanıtlardan ziyade inanca bağlı bir iddia oldugunu göstermektedir.

 

Yeni Anatomik Datalar

 

Ancak, sadece Neandertallerin aptal mağara adamları olarak önceki basit imajını altüst eden yeni davranış kanıtları değil, aynı zamanda yeni anatomik veriler de bulunmaktadır. Daha önceki inanışlara karşı, daha yeni çalışmalar tipik insan omurga eğriliği olan lordoz adı verilen tamamen dik bir duruşu göstermiştir (Haeusler et al. 2019). Son yazarlar, “alternatif görüşlerin yüzyıllarca sürmesinden sonra, Neandertallerin pelvik veya omurga morfolojisinde, sağlıklı modern insanlardaki varyasyon aralıklarının içinde olan omurga eğriliğini reddeden hiçbir şey olmadığının açık olması gerektiğine” sonuç çıkarmışlardır. Ayrıca, duyma ve konuşma yetenekleri için ikna edici yeni kanıtlar da bulunmaktadır (Conde-Valverde et al. 2021), bu da “Neandertallerin modern insan konuşması kadar karmaşık ve etkili bir iletişim sistemine sahip olduğunu göstermektedir” (Starr 2021).

 

Neandertallerin temel olarak anatomileri, kültürleri ve zihinsel yetenekleri açısından temel bir şekilde yeniden düşünüldüğü bu süreçle ilişkili olarak, sınıflandırmaları da zaman içinde değişmiştir (Nowell 2023). İlk olarak, onlar farklı bir tür olarak kabul edildi, Homo neanderthalensis, sonra sadece modern insanın bir alt türü olarak düşünüldü, Homo sapiens, ve 1990’ların sonlarından itibaren tekrar “kesin bir şekilde belirlenmiş bir morfo-tür” olarak kabul edildi (Tattersall & Schwartz 2006; bkz. ayrıca Harvati et al. 2004, Márquez et al. 2014 ve Wynn et al. 2016). Paleojenomik alanı, DNA’larına dair bilgi sağladı (Green et al. 2010), bu da tekrar ayrı bir tür statüsüne yetecek kadar farklı olduğu düşünüldü (Clarke 2016), ancak aynı zamanda modern insanlarla hibridizasyon ve genetik karışım için de kanıtlar vardı (Meneganzin & Bernardi 2023). Paleogenetikçi ve Nobel ödüllü Svante Pääbo (2014), Neandertallerin tür statüsü konusundaki tartışmayı tür kavramlarının keyfi ve belirsiz olması nedeniyle çözümsüz olarak adlandırdı,  (bkz. ayrıca Meneganzin & Bernardi 2023, Nowell 2023 ve Stringer 2023). Tartışma, “Neandertaller ve Homo sapiens aynı tür mü?” başlıklı son bir makaleden de anlaşılacağı üzere devam etmektedir (Heidt 2023), bu makalede “bilim insanlarının soruyu bir yüzyıldan daha uzun süredir ileri geri attığı” gerçeği tartışılmaktadır. Nowell (2023) şöyle yazmıştır:

“Keşfedildikleri ilk günden bugüne, Neandertaller ‘insan olarak tanınan veya insanlığın dışına itilen’ arasında gidip gelmişlerdir, Drell’in (2000, s. 15) ‘Aynı ve Diğer’in salınıcı ikilemi olarak tanımladığı şey budur.”

 

Tabii ki, önemli ve yaygın genetik karışım için inkar edilemez kanıtlar (Kuhlwilm et al. 2016, Villanea & Schraiber 2019, Callaway 2021) modern insan genomunun %1-4’ünü oluşturur (Reilly et al. 2022), bu da Neandertallerin ve modern insanların ortak bir gen havuzunu paylaştığını ve aynı biyotüre ait olduklarını düşündürmektedir. Hatta şüphecilerden ve ID karşıtlarından olan Michael Shermer (2010), Scientific American için bir makalede genomik kanıtların, Neandertal kardeşlerimizin ayrı bir tür olmadığını önerdiğini kabul etti. Overmann & Coolidge (2013) tarafından önerilen ve introgresyon miktarını sınırlayan güçlü üreme izolasyon bariyerleri, birçok uzmanı ikna etmemiştir. Toronto Üniversitesi’nden paleoantropolog Bence Viola (Vernimmen 2023’de alıntılandığı şekliyle) şunları söyledi: “Homo sapiens, Neandertalleri eş olarak tanıdı, bu da onları insan olarak düşündükleri anlamına geliyor – belki ‘dağların arkasında yaşayan garip adamlar’, ama yine de insanlar.”

Ancak Neandertallerle modern insanlar arasındaki anatomik farklar ne olacak? Bunlar ayrı bir tür statüsünü desteklemiyor mu? Aslında, modern insanların varyasyon aralığının dışında olsa bile, bu durum birçok diğer canlının alt türlerinde de meydana gelir, bu nedenle ayrı bir tür statüsü izlemeyecektir. Ancak, Avustralya yerlileri gibi bazı insan nüfusları, gerçekten de Neandertaller gibi belirgin kaş çıkıntılı güçlü bir kafatasını paylaşırlar, bu da Darwin’in köpeği Thomas Huxley’in (Lyell 1863’te) onları Neandertallerle karşılaştırmasına neden oldu. Tabii ki, bu da tipik Darwinist ırkçı çağrışımlara sahipti. Neandertaller gibi, yerli Avustralyalılar da ilkel ve aşağılık olarak kabul ediliyordu. Bununla birlikte, benzerlikler gerçektir ve modern anatomik çalışmalar tarafından doğrulanmıştır (örneğin, Wolpoff & Caspari 1996), ki bunlar “Neandertallerin farklı bir tür olarak yorumlanmasının çok olası olmadığını” sonuçlandırdı. Anatomik ve bilişsel farklılıklar, Wynn et al. (2016) tarafından da onaylandı, ancak bu farklılıkları aşağılık veya üstünlük içeren etiketlemeyi şiddetle reddettiler. Daha yeni araştırmalar, karakteristik kafatası özelliklerinin, evrimsel olarak maymun benzeri atasalardan ziyade fenotipik plastisiteye dayanabileceğini öne sürmektedir (Curnoe 2011).

 

Yukarıdaki gibi illustrasyonlarin hepsi on yargili ve samimiyetsiz düşüncelerin ve inanclarin sonucudur. Yukarıdaki Illustrasyona benzeyen gercekte tek bir canlı dahi yasamamistir. Daha önceki yazilarimizda gösterdiğimiz gibi ara geçiş gibi gösterilen tüm canlılar halis milis birer şempanze yada maymun cikmistir. Canliligin yaraticisi Yuce Allah’tir. Insan çok kilitli bir zaman dilimi icin yeryüzünde kendisine verilen bilinçle bulunmaktadır. Kilitli zamaninizi heba etmeyin. Hayat Yücel Allah icin yaşanır, yasanmalidir.

 

 

Neden Çok Fazla Tartışma Var

 

Peki, neden hala Neandertallerin tür statüsü üzerine bu kadar çok tartışma ve çekişme var? İşte mesele sadece bazı paleoantropologların bilimsel tartismalarinda ezoterik bir tür sorunu değil, aynı zamanda insan doğası ve insanın eşsizliği, yani ne demek olduğuyla ilgili çok temel bir soru. Neandertallerin farklı bir tür olarak tanınması, Peeters & Zwart’ın (2020) ifade ettiği gibi, ürkütücü vadini biraz sığlaştırabilir ve “türümüzün eşsizliği ile ilgili uzun süreli fikirlere meydan okur” (Seghers 2018).

Davranışsal modernliğin kökeni için bir “çoklu tür modeli” önerilmiştir. (Moro Abadía & González Morales 2010). Hatta ana akım evrimsel biyologlar  bunun “siyasi bir doluluk içeren bir bağlam” olduğunu (Nowell 2023) kabul ederler ve bu nedenle bu soruya hem modern materyalist ve ateist bilim dünyasından bir Darwinist bakış açısıyla hem de insanın istisnai olduğu nihayetinde insanların Tanrı’nın imajında yaratıldığı inancını içeren Yahudi-Hristiyan bakış açısından yaklaştığınızda önyargıya ile yaklasildigini belirtmektedirler.

Benim mütevazi görüşüme göre, sembolik düşünce, dil ve genetik biliminden gelen  olan kanıtlar açıkça Neandertallerin kendi türümüze ait olduğunu göstermektedir. Onlar, yalnızca insanları hatırlatan nesnelerin ürkütücü vadisindeki sakinler değillerdi (Sophia robotunu veya CGI karakterlerini düşünün), tamamen insandılar ve tekrar Homo sapiens neanderthalensis olarak sınıflandırılmalıdırlar. En son teknik literatür, bu görüşün güncel ana akım bilim temelinde sağlam bir kanıta sahip olduğunu göstermektedir. McCrae (2023), “Neandertallerin her zaman düşündüğümüz ayrı bir tür olmayabileceği” başlıklı bir makalede şu sonuca varildı:

 

“Homo neanderthalensis sınıflandırmasının yakın bir zamanda unutulmaya yüz tutması muhtemel olmasa da… Yine de, kuzenimizden daha çok kardeş gibi görünüyor, görünen o ki Neandertal, Homo sapien ailesi portresinde yanımızda oturmaya hak kazanıyor.”

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Güneş Tutulmasinin Varligimiz Uzerine Manasi

Basligi bu sekilde attik çünkü pek çok kisinin bugüne kadar uzerinde düşünmediği pek çok yaratilis …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir