Evrim Ağacının Çöküşü

Site Yazarı Önsözü

 

Brian Miller tarafından kaleme alınan ve seküler yobazlıktan korkmadan yayın yapan bilimadamlarının sitelerinden biri olan evolution news sitesinde yayınlanan çok güzel bir makaleyi çevirdim. Makalenin orjinal haline buradan ulaşabilirsiniz. Makalenin yazarı Brian Miller özetle seküler insanlar için bir sığınma kampı durumundaki Darwinci doğal süreçlerle evrim fikrinin çatısı olan ortak atadan türeme inancına yönelik bilimsel keşiflerin nasılda bu inançların tersi gerçekleri ve hatta yaratılış görüşünü nasıl desteklediğini bilimsel bir temelde açıklamaktadır.

 

Üşenmeyin, anlamaya çalışın, yaratılış hakkında düşünün çünkü evrenin yüce yaratıcısı olan Allahın bizler için verdiği süre oldukça kısıtlı. Ya şimdi bunu değerlendirip üzerinde düşüneceksiniz yada artık öldüğünüzde çok ama çok geç olacak.

 

“Siz dünya hayatınızda bütün ‘güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip- yok ettiniz, onlarla yaşayıp- zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız.” (Ahkaf Suresi, 20)

 

(Şimdi) Kendileriyle istek duydukları şeyler arasında perde çekilmiştir; daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar, kuşku verici bir tereddüt içinde idiler. Sebe 54

Not; Ana yazıda yazarın kullandığı tüm kaynaklara dair link verildiği için burada tekrar o linklerin eklenmesine lüzum görülmemiştir. Yazarın kullandığı kaynaklara ulaşmak için lütfen  https://evolutionnews.org/2021/12/engineering-based-models-better-explain-the-pattern-of-nature-than-does-common-ancestry/  tıklayın.

 

Mühendislik- Yaratılış Temelli Görüşler Ortak Ata Fikrinden Daha Gerçekçi

 

Daha önceki makalelerimde mühendislik[1] temelli modellerin evrimsel modellere nazaran doğadaki adaptasyonları çok daha iyi açıkladığını şurada, şurada ve şurada açıklamıştım. Şimdi ise mühendislik temelli modellerin yüksek taksonomik[2] sınıflar( Filum, takım ve sınıflar gibi) arasında ki benzerlikler, farklılıklar vb. ortak ata görüşüne kıyasla nasıl daha iyi açıkladığını burada göstereceğim.

 

Bilgisayar bilimci Winston Evert aynı soydan gelen genlerin dağılımının ortak ata modeline göre bağımlı grafik modeline çok daha uygun olduğundan bahsetmektedir. Onun asli argümanı yaşamı temsil eden temel modullerin çeşitli türlerde benzer amaçlara sahip olmasıdır. Bu tahmin on yıllar boyunca çeşitli kademe araştırmalardan gelen sonuçlar ile güncelliğini korumuştur.

 

Hayat Ağacının Çöküşü

 

Daha öncelerde evrimcilerin sözde hayat ağacı tanımının kendi ortak atadan türeme iddialarının en güçlü kanıtı olarak nasıl öne sürdüklerini ve yine bir başka yazımda da bu sözde kanıtın yani hayat ağacı iddiasının nasıl çöktüğünden bahsetmiştim.

 

Bir genel özet olarak  tekrar hesaplanmış tutarlılık endeksinin (RCI- Rescaled Inconsistency Indexes)  pek çok çeşitli hayvan grubuna uygulanması sonucu ortak ata teoremi ile ilgili şok edici gerçeklere ulaşıyoruz, ortak ata tahminlerine dayanan şok edici tutarsızlıklar ve farklı türdeki canlıların benzer patikalara sahip olmasıdır. RCI endeksinin 1 civarında olması evrim ağacı fikrinin şu anki evrim görüşüyle uyumlu olması 0 sularında olması ise uyumsuz oldugunu gösterecektir. Çıkan sonuçlar hangi rakama daha yakın ise ona göre realist bir yorum yapılabilecektir.

 

Çok fazla örnek var ancak bir iki tanesini zikretmek gerekirse, Eklembacaklılar söz konusu olduğunda hesaplanan RCI 0,39 . Terapsidler için ölçülen RCI 0,42. Primatlar ve onların sözde en yakın akrabaları için 0,29. Balinalar ve Yunuslar gibi deniz memelileri için ölçülen rakam 0,24. Evrimci siteler bu rakamların ortak ata fikri için oldukça güçlü kanıtlar sağladığını iddia etsede gerçek onların iddiasının tam tersidir.

 

Evrimciler RCI rakamlarının az önce verdiğimiz rakamların aksine  tarihsel olarak her zaman 1’e sıfırdan çok daha yakın olacağını tahmin etmektedirler. Bu düşük değerler açık bir şekilde göstermektedir ki özelliklerin benzerliği ve ortak ata ile  ilgili varsayımlar açık bir şekilde yanlıştır. Bu problem mikroorganizmalar söz konusu olduğunda daha akut daha keskin bir görüntü sergilemektedir. Mikrobiyologlar Vicky Merhej ve Didier Raoult hayat ağacı iddiasını en aşağılayıcı terimler ile resmetmişlerdir;

 

” Bu müsveddenin giriş kısmındaki kafası güzel yedi çıkarımın hiçbirisi Darwin teorisine bağlı olarak sürdürülemez ki bu iddialar genel itibariyle yaratılışçılar ile mücadele dönemlerinde kullanılmıştır. Bu teori artık bütünüyle kabul edilemez olmuştur. Genom bilimden gelen son keşifler, yatay kalıtım, ortak ata, hayat ağacı vb. bu disiplinlerden gelen bilgiler şu anda tedrici bir süreci kesin olarak çürütmektedirler. Çok keskin bir şekilde şunu söyleyebiliriz, iki küçük gen dahi aynı evrimsel tarih ve çizgiyi paylaşmamaktadır”

 

Hayat ağacı gibi terimler evrimin bel kemiği söylevlerinden biridir ancak tesadüfi evrim daha mikro düzeyde iflas etmiştir. Gözler en popüler örneklerden biridir, gözün tüm görme özellikleri olmadan önce lenslerin oluşmasının bir hükmü yoktur. Göz tüm parçaları ile varolmaz ise görme işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu konuda evrimci yayınların ışık alıcı reseptörlerin gözün diğer parçalarından önce oluşabileceğine dair iddiaları zorlama iman tazelemedir. Reseptörler görme işlemine yaramayacaksa zaten doğal seleksiyon tarafından elenirler.

Hayal Kırıklığı Yaşatan Sonuçlar

Hayal kırıklığına sebep olan bu sonuçlar evrimcileri, sıkıntıya sokan tutarsızlığa dair bazı mekanizmalar öneri sürmeye  yöneltmiştir. Bunlara örnek olarak yanal gen transferi, ayrımlı gen kaybı, tamamlanmamış soy sıralaması ve yakınsak evrim gibi kavramlar ile evrimciler durumu açıklamaya çalışmıştırlar. Yatay gen transferi tezi bir genin bir canlıdan bir başkasına geçtiğini öne sürer. Bu proses teknik olarak aynı genlerin neden başka canlılarda da görülebileceğini açıklayabilir ama bunun kompleks canlılarda görülme sıklığı ve genişliği göz önüne alındığında inandırıcılık yönünden ciddi sorular bulunmaktadır. Tamamlanmamış soy sıralaması ve ayrımlı gen kaybı prosesleri ise birbirlerine uzaktan akraba olan kompleks canlılardaki özellikleri açıklamamaktadır. Bu kompleks özelliklerin canlılarda ayrı ayrı evrimleştiği iddiası ise (Co evolution- Yakınsak evrim) çok daha dikkatli incelemeler sonucunda yönlendirilmemiş prosesler ile meydana gelme durumunun imkansız olduğunun ortaya çıkması ile çökmüştür.

 

Örneğin lensleri ile birlikte gözlerin bağımsız bir şekilde pek çok kez farklı canlılarda ayrı ayrı evrimleştiğine inanılmaktadır ama tüm evrimsel senaryolar aşılamaz bir bariyer ile karşı karşıyadır. Lensin kökeninde ki ilk mutasyonlar fotoreseptörlerin hemen önünde ilk dokuları tahsis etmelidir. Ama ayrımı ( yönlendirmesi açık olmayan şekilde de anlaşılabilir ÇN) düzgün yapılmamış doku ışık alıcı reseptörlerin önünü kapatabilir böylelikle ilk mutasyonlar hızlı bir şekilde kaybolacaklardır. Lensler kompleks gelişim prosesi yeni genleri uyarlama networku kazanana kadar faydalı olmayacaktır. Ancak fosil kayıtlarına bağlı olarak hesaplanan zaman çizelgesi en basit, en kolay göz ile alakalı genetik bilgiyi bile üretecek kadar süre tanımamaktadır. Buradan, buradan ve buradan detay çalışmalara bakabilirsiniz…

 

 

Mühendislik Modulleri

 

Rastlantısal modelin tersine mühendislik temelli model yaşamsal doğrudaki benzerlikleri çok daha iyi açıklamaktadır. Tasarımdaki mimari sıklıkla bir hiyerarşi şeklinde akmaktadır. Bütün ulaşım araçları kargo yada yolcu alanı, sevk ve idare için ortak, kati özellikler taşımaktadır. Arabalar bu tarz özelliklere ve hatta biraz daha fazlasına sahiptir, örnek olarak, akslar, soğutma sistemleri, yağlanabilen bölümler vb. Toyota Camry ise hep tüm anılanlara hem de bazı ekstra bileşimlere sahiptir. Ulaşım araçlarında ki benzerlikler farklı türlerin bir yapı ağacı şeklinde gösterilmesi için uygun görünmektedir.

 

İnsanoğlunun yaratılışında ki pek çok özellikte hiyerarşik bir ağaç patikası şeklindedir. Bir polis arabası ve uçak, her ikisi de 2 yönlü bir radyoya sahiptir ancak bu radyolar diğer araçlarda bulunmamaktadır. Ek olarak aynı devre sistemi oldukça geniş bir araç skalası içinde aynı amaçlar ile uygulanabilmektedir. Bu prosesler ve detaylar mühendislerin sıklıkla nasıl değişik çeşit içerikleri üretebildiğini de aksettirmektedir. Moduller farklı ürünlerde aşikar maksatlar için üretilmeli ve ürünler uygun bir şekilde onları kullanımda birleştirmelidir. Aynı patikalar ve sabitler yaşamda da bulunmaktadır.

 

Pek çok benzer özellik çeşitli yaratıklarda benzer fonksiyonları performe edebilmek için aynı şekilde bulunmaktadır. Pek çok farklı göz versiyonu pek çok farklı türde birbirinden bağımsız bir şekilde görme olayının gerçekleşebilmesi için ortaya çıkmıştır. Benzer nöronlar ve gelişimsel moduller birbirinden alakasız canlılarda birbirlerinden bağımsız bir şekilde ortaya çıkmıştır. Beyin bilimci Sanes ve Zipursky tarafından insanlarda ve sineklerde görme sisteminin retinada  belirgin bir şekilde benzer motifler taşıdığı, beyindeki sinir devre sisteminin sıkı benzerlikler taşıdığı ve gelişimdeki genetik kontrol mekanizmaları her ne kadar birbirlerinde bağımsız olarak evrildikleri düşünülse de sıkı benzerlikler taşımaktadır.

 

Güçlü Kusursuz Adaptasyon

 

Benzer bir şekilde matematiksel biyologlar Robin Araujo ve Lance Liotta bütün biyolojik networklerin Güçlü Kusursuz Adaptasyon şeklinde perform edip iki belirgin sınıfa ayrıldıklarını açıklamaktadırlar. Aynı modüller sinyal geçisi, çeşit, gen regülasyonu protein etkileşim networku, sensör sistemleri ve gelişimsel düzenleme modelleri olarak görülmektedir. Sıklıkla hiyerarşik olarak daha kompleks fonksiyonları performe etmek üzere kombine olurlar.

 

Anahtar bir önem ile ana modüller şu kati özellikleri içermektedirler;

 

– Bileşen unsurlar spesifik planlara göre bağlanmalılar.

– Alt kısımlara ayrılamazlar yani onlar bir set halindeki  indirgenemez kompleks bileşenlerden oluşmaktadırlar.

– Operasyonlar lokal denge denklemi sorununu çözmelidir. Yani reaksiyonlar ve diğer işlemler dar bir bantta gerçekleşmelidir.

– Modüllerin büyük sistemlere entegre edilmesi ayrıca matematiksel sabit kriterlere uygun olmalıdır.

 

Bu kısıtlar şunu göstermektedir ki bu modüllerin köken yada uygulanması aşamasında adım adım gelişme mümkün değildir çünkü yapıları, ve entegrasyon gereksinimleri öngörü, koordinasyon ve hedef yönlendirmeye gereksinim duymaktadır. Çok hücreli biyolojisinde sistem modelleme kitabının yazarları bir inanç bağlılığı ile evrimi doğru varsaymaktadırlar ancak şunları da eklemektedirler;

 

”Moduler tasarım konsepti insan mühendisliğinden ödünç alınmıştır ve bununla birlikte her daim zorunlu olarak ileriye bakar ve amaç temelli bir doğaya sahiptir. Kompleks motorlar ve networkler akılda tutulan ortalama sistemlerin davranışları ile şekillenen modüllerden üretilmektedir.”

 

Bir Denizaltı ve Uçak Arasında

 

Doğanın türlerin çeşitliliği ve yayılımı arasındaki patikası da yine mühendislik ilkelerine vurgu yaparak ilerlemektedir. İnsan mühendisliğinde pek çok tasarım sıklıkla Toyota fabrikalarının ürettiği aynı model araçtaki donanım farklılıkları şeklinde olmaktadır. Ama birkaç ürün büyük kategorisine girememektedir. Araçlar çok nadiren bir denizaltı ve uçak arasındaki farklılıkları taşıyarak tasarımlanmaktadır.

 

Benzer şekilde pek çok farklı tür bir ana türün farklı versiyonları şeklinde var olmaktadır. Pek çok maymun benzeri ve insan benzeri yaratık benzer özellikler ile kimliklendirilmektedirler. Ama bu benzerlikler evrim ağacı ile uyumlu değildir. Ayrıca net bir şekilde görebiliyoruz ki primatlar ve diğer memeliler arasında ki ara aşamalara dair yaratıklar tanımlanamamıştır. Bir sonuç olarak şunu çok rahat söyleyebiliriz ki canlılardaki benzerliklere hangi açıdan yaklaşırsak yaklaşalım onlar ortak ata ile alakalı tahminlerin tersi gerçeklere sahip olmaktadır ve mühendislik temelli tahminlere uygun düşmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Yazar mühendislik kelimesi ile yaratıcının mühendisliğini kastetmektedir.

[2] Taksonomi canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir sistemdir. Milattan öncesi dönemde başlayan çalışmalar bugün seküler görüşler temelinde oluşturulmaktadır.

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Yeryüzü Insan Medeniyeti Olusturacak Sekilde Yaratildi

Bu yazıyı okuyanların pek cogunun 50-60 yasinin üstünde olacagini düşünmüyorum. Ortalama yas grubunun ose 20 …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir