Yapılan Modern Araştırmalar RNA’nın Pek Çok İşlemde Başrol Oyuncusu Olduğunu Gösteriyor

Geçtiğimiz aylarda https://evolutionnews.org/2020/06/in-new-research-rna-takes-center-stage/ adresinde modern evrim mitlerine darbe vuran bir bilimsel çalışmanın kısa bir özeti yayınlandı. Aşağıda tamamını okuyabileceğiniz özete göre eskiden genetik çöp olarak görülen bazı RNA çeşitlerinin aslında ne kadar önemli oldukları ve ne kadar önemli faaliyetlerde kullanıldıkları gösterilmiş. Geçirdiğimiz her gün, çabaladığımız her saat aslında bizlere Allahın müthiş yaratış sanatının farklı derin özelliklerini göstermektedir. Keşfedilen en ilginç özelliklerden biri ise exRNA adı verilen yeni bir RNA türünün hücre dışı dünyada da serbestce dolaşabildiği ve kendine ihtiyaç duyulan her noktaya gidip vücut için çok yaşamsal faaliyetlere katıldığı keşfedilmiştir. Cehaletimizi giderdiğimiz her dakika bizi yüce Allaha yaklaştırmaktadır.

 

Dediler ki: “Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.”

 

 

YENİ ARAŞTIRMAYA GÖRE RNA BAŞROLDE OYUNCU

 

RNA (ribonükleik asit) hakkında önemli yeni keşiflerin ortaya koyan araştırma yayınlandı. RNA, DNA’dan, deoksiriboz yerine şeker ribozu barındırarak küçük bir farklılığa sahiptir. Bu, RNA’nın yapısal ve işlevsel özelliklerinde büyük bir fark yaratır. DNA’dan farklı olarak, RNA daha az dayanıklıdır ve genellikle tek sarmallıdır. Aynı zamanda, urasilin hidrojeni yerine karbon-5 konumunda bir metil grubuna sahip olan timin (T) yerine urasil (U) ile birlikte adenin (A) ile eşleşir.

 

Bu farklılıklar, küçük de olsa, her nükleik asidi hücredeki ilgili rollerine mükemmel şekilde uygun hale getirir. Uzun zamandır haberci RNA (mRNA) ve transfer RNA (tRNA) adlarıyla DNA’nın transkripsiyonu ve çevirisi için sadece bir şablon olduğu düşünülen RNA, daha geçici yaşam süresiyle 21. yüzyılda gün ışığına çıkan diğer birçok işleve hizmet ediyor. Epigenetik ( Epigenetik DNA değişimi yaşanmaksızın fenotipte yada benzer özelliklerde meydana gelen değişimlerdir. Gen merkezli Darwinci yaklaşımıda huzursuz eden epigenetik gelişmekte olan bir çalışma alanıdır ÇN.) kelime dağarcığına yeni terimler eklenmektedir: bunların arasında, uzun kodlamasız RNA (lncRNA), mikro-RNA (miRNA), diyet RNA ve hücre dışı RNA (exRNA).


Binlerce Tasarım

 

RNA karmaşık şekillerde katlanabilir. Ruhr-Universität Bochum’daki araştırmacılar, hücrelerdeki binlerce RNA molekülü arasında bilinmeyen RNA yapıları arıyor ve katlanmış RNA’ların çoğunun tıpkı proteinler gibi işlevsel olmasını bekliyorlar. Bilim adamları, RNA yapılarını tanımlamak için kurşun dizileme adı verilen yeni bir teknik kullanıyor: “Yapı yok – işlev yok.”

 

‘‘Tüm canlı hücrelerde, genetik bilgi çift sarmallı DNA’da depolanır ve tek sarmallı RNA’ya kopyalanır, bu daha sonra proteinler için bir plan görevi görür. Bununla birlikte, RNA genetik bilginin yalnızca doğrusal bir kopyası değildir, aynı zamanda genellikle karmaşık yapılara katlanır. Tek sarmallı ve kısmen katlı çift sarmallı bölgelerin kombinasyonu, RNA’ların işlevi ve kararlılığı için merkezi öneme sahiptir. Franz Narberhaus, “RNA’lar hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsak, yapılarını da anlamalıyız” diyor.’’

 

Bahsettikleri işlevlerden biri: Termometre olarak RNA! Bazı RNA’lar, sıcaklığa bağlı olarak yapılarını değiştirecektir. Basın bülteninde verilen bir örnek, ishal patojeni Yersinia pseudotuberculosis’i içerir. Bir RNA termometresi, parazitin yapının içinde olup olmadığını tespit etmesini sağlar – mikrop için yararlı bir işlevdir, ancak kurbanı değildir. “Lider dizileme kullanarak ekip, yalnızca bilinen RNA termometrelerini tanımlamakla kalmadı, aynı zamanda birkaç yenisini de keşfetti.” Umarım bu yeteneğin daha faydalı örnekleri de çalışmalarında tespit edilir.

 

       Boru Hattı İzleme için RNA

Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi, mikro RNA’ların vasküler bütünlüğün koruyucuları olarak görüldüğünü söylüyor. “Endotelin bütünlüğünü koruyan ve ateroskleroz riskini azaltan özel bir mikroRNA’nın şimdiye kadar bilinmeyen bir moleküler işlevi” olduğunu buldular. Özellikle bir mikro RNA (miRNA), RNA paradigmasını değiştirir; çekirdekten dışarı çıkmaz; bir mesaj taşıyarak geri döner.

 

‘‘MikroRNA’lar (miRNA’lar) olarak bilinen kısa RNA molekülleri, gen ekspresyonunun düzenlenmesinde hayati bir rol oynar. MiRNA’ların ekspresyonu ve fonksiyonundaki anormallikler, ateroskleroz gibi kronik hastalıkların gelişimi gibi patolojik süreçlerde rol oynamaktadır. MiRNA’ların düzenleyici işlevleri genellikle sitoplazmada gerçekleşir, burada proteine ​​çevrilmelerini engellemek veya bozunmalarını teşvik etmek için hedef RNA transkriptleriyle etkileşime girer. Bununla birlikte Profesör Christian Weber’in LMU Tıp Merkezi’ndeki Kardiyovasküler Önleme Enstitüsü’ndeki (İPEK) grubu şimdi son derece farklı bir eylem modu tanımladı. Weber’in ekibi, miR-126-5p adlı bir miRNA’yı araştırarak, bu molekülün beklenmedik bir şekilde hücre çekirdeğine transfer edilebileceğini ve basitçe onunla etkileşime girerek programlanmış hücre ölümü ile hücreyi öldürmekten sorumlu olan kaspaz-3 adlı bir enzimin aktivitesini baskıladığını tespit etmiştir. Bu şekilde molekül, damar bütünlüğünü korur ve aterosklerotik lezyonların boyutunu azaltır.’’

Kan damarlarını kaplayan hücreler genellikle kesme gerilimine maruz kalır. Normalde, stres sinyalleri programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) başlatır. Bu mikro-RNA çekirdeğe girer ve kaspaz-3 adlı yürütücü proteinlerden birini durdurur ve özünde “Sorun değil; hücre yaşasın.” der.  Weber, miR-126-5p’nin şimdiye kadar bilinmeyen bu işlevi “daha önce iyi tanımlanmış mekanizmaları tamamlamaya hizmet eden yeni bir biyolojik düzenleme ilkesini temsil ediyor” dedi.

 

    Sınır Hattı Olmayan RNA’lar

 

Dünyanın dört bir yanındaki yoksul bölgelerdeki hastalara yardım etmek için ülkelerinden uzaklara seyahat eden “insanlığa hizmet eden doktorlar” var. Vücudun etrafındaki dokulara yardım ulaştırmak için ev hücrelerini terk eden “insana hizmet eden RNA’lar” da vardır. Bu yeni “hücre dışı RNA” (exRNA) kavramı o kadar büyüleyici ki Nature dergisi konuya özel bir sayı ayırdı. Herb Brody şöyle yazıyor:

‘‘Molekül, genetik kodu, protein birleştirme talimatlarına dönüştürmedeki rolüyle, tıpta yeni bir rol oynamaktadır. Bir zamanlar sadece hücrelerde var olduğu düşünülen RNA’nın, artık hücre dışı veziküller olarak bilinen minik lipid keselerinin koruması altında kan yoluyla vücudun her yerindeki dokulara gittiği bilinmektedir. Bu hücre dışı RNA’nın (exRNA) incelenmesi olayı, bilim adamlarının hücrelerin neden RNA’yı serbest bıraktığını ve moleküllerin hastalığın tespiti ve tedavisini iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğini anlamaya çalışırken, biyolojide sessiz bir devrime yol açtı.’’

 

Bir örnekle ifade edelim; RNA 10 yıl önce anne sütünde keşfedildi. Tien Nguyen, Nature’da “bilim adamları hala neden orada olduklarını ve sağlığı nasıl etkilediklerini çözmeye çalışıyorlar” diyor. Mikro-RNA (miRNA), “Bir zamanlar genetik çöp olarak gözden kaçtı”, bu durum aslında dikkatleri çekiyor. Nguyen, “miRNA, protein sentezinde yer alan eşleşik haberci RNA zincirlerine bağlanarak, mRNA’yı etkili bir şekilde kapatıp açabilir ve hangi proteinlerin yapıldığını değiştirebilir” diye ekliyor Nguyen. Anne sütü söz konusu olduğunda, bir araştırmacı doğru soruları sormaya başladı:

 

‘‘California Davis Üniversitesi’nde biyokimyacı olan Bo Lönnerdal, anne sütünün biyoaktif bileşenlerini inceleyerek onlarca yıl geçirdi. Lönnerdal, araştırmacıların anne sütünde miRNA’lar bulduğunu öğrendiğinde, moleküllerin orada ne yaptığını merak ettiğini hatırlıyor. Bu rastgele görünen RNA parçalarının sütte bulunmasının bir nedeni olmalı, diye düşündüğünü hatırlıyor.’’

 

ex-RNA lar yakın zamanda keşfedilmiş yeni bir RNA türüdür. Bugüne kadar sadece hücre içi dünyada faaliyet gösterdiği düşünülen RNA ların bir türünün adeta acil yardım götüren doktorlar gibi vücudun farklı dokularına ulaşması sadece yaratılış ile açıklanabilir. Yoksa şuuru, aklı ve entellektüel bir yapısı bulunmayan şeker cinsinden bir molekülün kendisine ihtiyaç olduğunu bilebilmesi, buna uygun karar alabilmesi velevki karar almış olsa dahi hayati işlemler yapabilmesi bir çocuk hikayesi dahi olamaz. exRNA da bulunan bu tasarım ancak yaratılış ile açıkanabilir.

 

O, miRNA’ların besin mi sağladığını yoksa başka bir maddeyi mi düzenlediğini merak etti. Çözülmesi zahmetli bir süreç – anne sütünde 1.400 miRNA tespit edildi – ancak şu ana kadar bu kod paketlerinin bebeğin içindeki genleri düzenlediği, belki de bağışıklık tepkilerini ayarladığı veya prematüre bebekler için gelişme oranlarını hızlandırdığı görülüyor. Hatta bazı miRNA’lar bebek kanserine karşı koruma sağlıyor olabilir. Bu, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamlarının peşinde olduğu son teknoloji bir alan. miRNA’nın anne sütündeki rollerini anlamak, bebek bakımının iyileştirilmesine yol açabilir.


Sadece Bebekler İçin Değil

 

Yetişkinler de exRNA’yı anlamaya çalışmalıdırlar. Nature özel sayısındaki başka bir makalede Kenneth Witwer, “Diyet RNA’sının araştırılması için olgunlaştığını” ilan ediyor çünkü “gıdalardaki RNA, insan sindirim sistemi ve daha genel olarak sağlık üzerinde derin etkilere sahip olabilir.” Kristina Campbell, exRNA’nın ilk araştırmalarından ortaya çıkan mayayı araştırıyor. Nature makalesinde, “yediğimiz mikroRNA’lar gen eksprasyonunu etkiler mi?” diye soruyor. Başka bir deyişle, yediğimiz gıdalardan bize genetik materyal aktarılabilir mi? Diyetle ilgili RNA’nın hangi rolleri oynadığını söylemek için henüz çok erken, ancak gıdanın besin sağlamaktan daha fazlasını yaptığını keşfetmeli; bu besinlerin nasıl kullanılacağına dair genetik bilgi de bizi bekliyor olabilir!

Hücre dışı RNA’nın artık vücutta dolaştığı bilindiğinden, gelecekteki yöntemler bunları hastalıkları teşhis etmek için kullanabilir. Nature makalesinde Elie Golgin, exRNA’ları kanser, kalp hastalığı ve diğer durumlar için gösterge olarak kullanma olasılıklarını araştırıyor.

‘‘Vücuttaki dokular, hücreler arasında gidip gelen RNA mesajları aracılığıyla rutin olarak birbirleriyle iletişim kurar. Bu nedenle, bilim adamları, kan, tükürük, idrar ve diğer sıvılarda taşınan bu hücre dışı bildirileri gizlice dinleyerek, sağlık ve hastalığa işaret eden gönderileri yakalayabilmeleri gerektiğinin apaçık bir hakikat olduğunu söyler .’’

 

Makalenin geri kalanı bu saf umudun ne kadar karmaşık olduğunu anlatıyor. Yine de, “Bu alanda muazzam bir büyüme var” diyor Golgin ve ekliyor; “Bu, şirketleri bu yaklaşımlardan bazılarını ticarileştirmeye itiyor.”. Elizabeth Svoboda, Nature makalesi “Araştırma özeti: hücre dışı RNA” başlıklı makalesinde yapılan çalışmaların bir kısmını detaylandırıyor. Bu açıkça çok aktif bir alan. Araştırmacılar, kalp hastalığı, nöro-dejeneratif bozukluklar, kanser, böbrek yenilenmesi ve hatta PTSD gibi anksiyete durumlarının tedavisi için yeni yollar bulabilirler. Klinik deneyler yapılıyor. Yakında, tümü RNA’daki sıralı mesajlara dayanan, tamamen yeni bir terapi paketi doktorun tedavi dağarcığına eklenebilir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayat, Mesaj Merkezlidir

 

Roxanne Khamsi, bitkilerdeki RNA içeren veziküller hakkındaki Nature yazısında bitkilerin bile mesajlaşmak için RNA kullandığını belirtiyor. Bilim adamları, gömülü genetik bilgi paketleriyle eksozomları kontrol etmenin yollarını bulabilirlerse, bu, çiftçilerin RNA içeren mahsul spreyleri kullanmasına yol açabilir. Bitkiler ve insanlar RNA’yı birçok işlevsel rolde kullanırsa, gezegendeki tüm organizmaların birçok amaç için bu genetik moleküllere bağlı olduğu açıklığa kavuşacaktır.

 

 

Akıllı tasarıma dair yeni bir pencere açılıyor. RNA araştırmalarındaki bu devrim, DNA ve proteinlerin işlevsel rollerini ortaya çıkaran önceki gelişmelerle karşılaştırılabilir. Biri hariç tüm bu makalelerde evrimden söz edilmemiştir ve o evrimden söz edilen makalede ise saf bir speklülasyon mevcuttur.

‘‘[Janos] Zempleni, “miRNA’lar ve eksozomlar, bitkilerden çok daha fazla biyolojik olarak sütte kullanılabilir” diyor. Bunun evrimsel temelleri olabileceğini düşünüyor: “Doğa, bebek beslenmesi nedeniyle onları biyolojik olarak kullanılabilir hale getirmiş olabilir” diyor.’’

 

Bu Darwinci bir açıklama bile değil. Zempleni, “doğayı” bir öngörü içeren bir tanrıça olarak ele aldı ve bir amaç için miRNA’ları kullandı. Aynı makalede, evrimden söz eden bir diğer ve sonuncu bahis, Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nden Kenneth Witwer tarafından yapılmıştır ve evrim dışı spekülasyonlar yapmıştır:

 

‘‘Belki de bu, beslenmeden başka olarak yiyeceklerimizden başka bir şey çıkarabilmemizin evrimsel olarak korunmuş bir yoludur”’’

 

Evrimciler, anlamadıkları RNA’ları “genetik çöp” kutusuna atarak bu filizlenen alanda başarısız oldular. Ve o zamandan beri, onca yıl süren keşiflerden sonra, yapabilecekleri tek şey “evrimsel temellere sahip olabileceği” hakkında spekülasyon yapmak. Bu, tasarım savunucularının RNA’daki mesajları okumaları ve ne söylediklerini bulmaları için harika bir zamandır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Simdi Rabbinizin Hangi Nimetlerini Yalanlıyorsunuz (7) Kalp Mucizesi

Henüz ana rahmindeyken beni yarattın, ic varligimi sen yarattın. Gulumsemem, gözlerimi kırpmam, seni tanıyabilmek icin …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir