İnsanın Kökeni ? Hayır, Hayır Cevaplar Yalancılarda Değil!!

Yazar Önsözü;

 

Özellikle insanın kökeni konusunda ki evrimsel hikayeler bilimin B’sinden dahi çok az nasiplenmiştir. Paleontolojik hikayelerin büyük kısmı ideolojisine bir dine inanır gibi inanan insanların anlattığı ilahi seramonilerine benzetilebilir. Genelde ellerine o anda hangi canlı olduğunu anlayamadıkları bir canlının bir yapısının küçük bir kemik parçasını alırlar ve üzerinde aylarca konuşurlar. Tabi bu konuşmalar devam ederken bu fanatik inanlıların medyadaki uzantıları bu kemiğin keşfini büyük bir heyecanla duyurur ve çok iddialı başlıklar ile halka sunarlar. Bu başlıklar o kadar aldatıcıdır ki bir bilim okur yazarlığına sahip olmayan bir bireyin başlıklardan etkilenmemesi imkansızdır. Bu sebepten ötürü sadece standart halk değil biyoloji vb. bilim dallarındaki öğrencilerde bu masallardan etkilenir. Çünkü bu masalları asla hata yapması muhtemel gözükmeyen ders hocalarından ve anlı şanlı diğer profesörlerinden duymuşlardır. Bu sebepten ötürü duyduklarını çok sorgulamadan doğru olarak kabul ederler. Bir örnek vermek gerekirse günümüzde artık soyu tükenmiş bir Hominin[1] türü olarak kabul edilen ”Lucy” isimli fosil ile alakalı şu[2] ve şu[3] linklerdeki haberlere bir göz gezdirin. Günümüzde artık pek çok evrimcinin dahi insanın soy ağacında görmediği Lucy isimli fosil ile alakalı kopartılan kıyameti gördüğünüzde hala geçerli bir fosil olduğunu zannedebilirsiniz ancak hakikat böyle değildir.[4]

 

İşte böylesine hikayelerle bezenmiş insanın evrimi masallarının bir tanesi daha oldukça ironik ve ibretlik bir hikaye ile son bulmuş. Dr. Casey Luskin incelediği bu örnek vakanın nelere ışık tuttuğunu https://evolutionnews.org/2021/02/newly-published-analysis-refutes-claims-that-sahelanthropus-tchadensis-was-human-ancestor/ adresinde yazılaştırmış[5] Oradan çeviriyorum… Tam 20 yıl boyunca ve hatta hala insanın doğrudan atası olarak görülen Sahelanthropus Tchadensis hikayesi sekülerlerin bilimsel objektifliğine dair neleri açığa çıkarmaktadır. Sahtekarlık kelimesini kullanmamak çok zor… Gelin beraber bakalım, Prof. Casey Luskin’in yazısı

 

Sahelanthropus Tchadensis İle İlgili Son Çalışmalar Onun İnsanın Atası Olduğu Yönündeki Görüşleri Çürüttü

 

 

2002 yılında Fransız araştırmacı Michael Brunet, Toumai Skull (Umut verici kemik) ünvanını verdiği bir hominin fosili keşfettiğini ve  Sahelanthropus Tchadensis ismiyle bilim dünyasına tanıttığı bu keşfin insanın atası patikasına doğrudan kanıt sağladığını iddia ederek ortaya çıkmıştır. Fosil bulunduğu dönemde ona dair bilinen ve elde olan tek şey kafatasından ve vücudun diğer parçalarından bir kaç küçük parça ve az miktarda çene kalıntısı olmuştur. O bu keşfini Toumai yani umut edilen olarak isimlendirdi ve kendisinden sonra gelen bütün hominidlerin atası ve insanın doğrudan soy ağacının kökeni ilan etmiştir.

 

 

Brunette ve arkadaşları bu fosilden Nature’da [6] en erken insan atası yada çok daha dikkatli kullandıkları  diğer argüman [7] olan insanların ve şempanzelerin son ortak atasına en yakın canlı olarak bahsettiler. Ayrıca Brunette ve ekibinin yayınladığı teknik makale bu fosilin iki ayağı üzerinde  yürüyebilen bir tür olduğuna dair sundukları kanıtın yetersiz olduğunu da kabul etmekteydiler. Ama o ve arkadaşları bu tarz bir çıkarımın diğer fosil hominidlere yüz ve çene bakımından benzer olması sebebiyle çok mantıksız olmayacağını da ek olarak argüme etmekteydiler. İşte bu retoriklerle Smithsonian Enstitüsü bu fosili günümüze kadar insanın hayali evrim ağacında bilinen en eski tür olarak göstermişlerdir.[8] ( Bakın bu fosil hala neredeyse tüm evrimci yayınlarda insanın atasına giden patikanın kökeni olarak gösterilmektedir. Yazının kalanında ise mide bulandırıcı gerçekler göreceksiniz. ÇN)

 

Bu tip iddialar paleantropoloji topluluğu tarafından genelde ortak bir kabul görmemektedir. Paris doğa tarihi müzesinden Brigitte Senut,  Toumai fosili için ” o sadece bir dişi goril” olarak bahsederken aynı dergide aynı konuda yazan aralarında Milford H. Wolpoff, Martin Pickford, John Hawks gibi  yazarlarda onun sadece bir maymun olduğunu ve iki ayağının üzerinde yürüyemediğini ve daha birçok özelliğinin onunda bir şempanze, goril benzeri bir canlı olduğunu gösterdiğini söylemektedir. Bu tartışma bu şekilde süre gitmiştir.

 

Rapor Edilenden Çok Daha Fazla Keşif

Sonunda  Sahelanthropus Tchadensis için rapor edilen detaylardan çok daha fazlasının  keşfedildiği ortaya çıkmıştır.  2020’nin sonlarına doğru yani fosil ile alakalı ilk raporlardan yaklaşık 20 yıl sonra tartışmalar fosilin femur bölgesi ile açıklamalara odaklanmış gibi durmaktaydı. Journal of Human Evolution isimli dergide yayınlanan ve ”Sahelantropus Tchadensis’in Doğası ve Alakalı Olanlar ” isimli makalede onun dört ayağı üzerinde yürüyen ve bütünüyle şempanzeler ile aynı olan bir vücut planına sahip olduğu bilgisi onaylanmaktadır. New Scientist dergisi yeni çalışmadan çıkarılan sonuçlar şu şekilde açıklamıştır;

 

”Ayak kemiğine dayanarak Sahelantropus Tchadensis’in iki ayağının üzerinde yürüyemeyen ama bütünüyle hominin de olmayan ilk insan topluluklarından bir türe ait olduğu tarzında çıkarımlar yapılmaktadır,  ancak bu çıkarımların aksine bu fosilin şempanze türevi diğer maymunlara daha yakın olduğu ortaya çıkmıştır.”

 

Teknik makale şunları eklemektedir;

 

” Kısmi bir sol femur Toros-Menalla- Çad’da  Temmuz 2001 tarihinde ortaya çıkarılmıştır. Bizim ön fonksiyonel analizimiz bahsi geçen fosilin femoral gövdesinin doğal olarak iki ayaklı yürümeye uygun olmayan farklı bir türe ait olduğunu göstermektedir,

 

Boyutlar, şekil ve gövdenin dışsal morfolojisi göz önüne alındığında keşfedilen bilgilerin fosili genel olarak şempanzelere yaklaştırdığı ancak insanlardan uzaklaştırdığı görülecektir. Aynı biçimde gövdeden uzak yerlerin kısmi analizleri de onu şempanzelere daha yakın yapmaktadır. Karşılaştırmalı  analizler göz önüne alındığında fosil iki ayaklı yürümeye uygun bir canlı olarak gözükmemektedir. Çok daha geniş kapsamlı zorlayıcı analizler ise bu fosilin iki ayaklı yürümeye dair hiçbir kanıta sahip olmadığını göstermektedir. ”

 

 

İnsanın evrimi efsaneleri için yazılan kitaplar, açılan müzeler vb. her yerde yukarıda ki görselde gördüğünüz tarzda heykelimsi, hayali şeyler görürsünüz. Oysa bu hayali yapıların gerçek olduğunu gösteren paleontolojik veriler yoktur. Kanıt olarak sunulan az sayıda ki kalıntı genelde bunların subjektif yorumu ile yorumlayanın hayal dünyasına bağlı olarak çıkmaktadır. Tamda bu yazıda Casey Luskin’in gösterdiği gibi insanların ünvan olarak isimlerinin başına ne aldığı değil ger.eği ne boyutta aradığı önemlidir. Yoksa yazıda gördüğünüz sahtekarlıkları her zaman görürsünüz.

 

Çünkü kemik kavisli idi, düz değil buda tipik şempanze benzeri maymunlara işaret etmektedir. New Scientist dergisi bu konuda otorite kabul edilen yazarlardan Roberto Macchiavelli’den alıntı yapmaktadır.

” Pek çok gösterge cesaret kırıcı bir şekilde iki ayaklı yürüme iddiası karşıtıdır.”   [9]  

 

Almanya’da ki Tübingen üniversitesinden Madelain Böhme ise şunları söylemektedir;

”Bu fotoğrafları 10 yada 12 sene önce gördüm. Çok açık bir şekilde herhangi bir Hominine kıyasla  şempanzelere çok daha yakındır.”

Phys.org[10] açıkça yaptığı çıkarımları eklemiştir; ”Sahelanthropus bir insanımsı değildi ve bilinen ilk insanlardan da değildi.”[11]

 

Bu kanıt araştırmacıları eğer Sahelanthropus insanlığın atalarından biri ise o takdirde iki ayaklı yürümenin bir insanımsı statüsü olduğunun daha fazla kabul etmenin gerekli olmadığını düşünmeye zorlamıştır. Ortodoks olmayan bir görüş bunun insanın soy ağacında çok ciddi karmaşıklıklara yol açacağını iddia etmiştir. Journal of Human Evolution[12] isimli bilimsel dergide bir makalede bahsedildiği gibi;

 

” Analizlerimize dayanarak şunları söyleyebiliriz, TM 266 (Fosil kalıntısına verilen teknik isimÇN) kısmi femur kalıntısı standart  karasal hareket edebilme yeteneklerinin de içinde bulunduğu pek çok özellikten mahrumdur. Bunun yerine morfolojik incelemeler çok daha farklı özelliklere işaret etmektedir. Eğer bir şekilde Tchandensis kalıntısını insanın atası olarak görmeye kendimizi zorlarsak o halde iki ayaklılığı insanın evrimine giden yolda bir gereksinim olarak  görmekten vazgeçmek zorunda kalacağız. ( Tabiki bunun insanın hayali evrim çizgisini bütünüyle yok edeceğine kuşku yok, bu sebepten ötürü evrimciler büyük bir karmaşa yaşamaktadırlar ÇN) ”

 

Rakipler İyi Savunma Yapabildikleri Yayınlar Yayınlayabiliyor mu ?

 

New Scientist dergisi hikayenin özellikle son kısmının yine özellikle bilimsel topluluğu objektif bir topluluk olarak gören sıradan insanlar yada öğrenciler için son derece rahatsız edici olduğunu söylemiştir. İlk olarak New Scientist femurun 20 yıllık durumunu yorumlamaktadır buda Brunet’in Sahelanthropusun iki ayaklı bir insan atası olduğu yolundaki ilksel görüşü ile çelişmektedir. Şu şekilde bahsedilmiştir;

 

” Araştırmacılar bir femur kemiği buldular ,iki dirsek ve bir ön kol kemiği ile beraber. Bu materyaller durumu netleştirmeye yardımcı olabilir di! Neden 20 yıl boyunca beklemeyi seçtiler ve hiçbir şey yayınlamadılar ? üstelik onlar meslektaşlarından gelen telkinlere de kulak asmadılar. Brunet New Scientist dergisinin sorularına yanıt vermek istemedi.”

 

Bu femur kemiğinin açıklanması neden bu kadar uzun sürdü ? New Scientist’in açıkladığı gibi femur 2004 yılında bulunduktan sonra Poitiers Üniversitesine getirildi. Çalışmada grubun içerisinden arkadaşları femuru incelemek istedi ancak çalışmanın  iki önde gelen yazarı Macchiarelli ve Bergeret- Medina , Brunet ve onun takımı fosili incelemeden kimsenin incelemesine müsaade etmeyeceklerini bildirdiler. Bundan sonra olanlar daha da tuhaf;

 

” Bunun sorasında Bergeret- Medina bir daha femura ulaşamadı. O ve Macchiarelli onu bir kez daha görmedi. Bununla birlikte Brunette fosili açıklayamayınca Bergeret- Medina ve Macchiarelli onun fotoğraflarını ve ölçümlerini kullanarak bir çalışma hazırladı.

 

Femura ne oldu ? Fosili keşfedenler analizlerden hoşlanmadı ve sonrasında sakladımı ? İşte bu duruma New Scientist’in haberinde dokunulmuş gibi duruyor ama yine de tüm hikaye aydınlatılmış değil.

 

New Scientistin haberinde açık olan bir şey şu; Brunet ve ekibinin iddialarının tersini keşfeden yazarlara 2018 yılında Poitiers Üniversitesinde  keşiflerini aktarmaları için verilen izinler daha sonrasında iptal edilmiştir. Bunlar vukuu bulurken Brunet’in ekibinden bir araştırmacı fosilin iki ayaklı yürümeye dair bazı özellikleri barındırdığından bahseden bir müsvedde çalışma hazırlamıştır. Femurun iki ayaklı yürümeye dair bazı özellikler barındırdığını ima eden. Bu iyi, eğer öyleyse yani gerçekten bu kemiğe sahiplerse bu daha  fazla bilgi açığa çıkması için diğer araştırmacılarla paylaşılabilir. Eğer gerçekten bunu paylaşırlarsa o takdirde konuya dair daha fazla şey açığa çıkabilir. Umut işte…

 

Bütün bunlardan sonra elimizde ne kaldı ? New Scientist cevabı doğrudan vermektedir; ”İki ayaklılığın ne zaman başladığı ve ne zaman evrildiği bir bilinmeyen olarak kalmıştır”

 

 

 

 

[1] Homininler insan ve insanın sözde maymunsu atalarını tanımlamak için kullanılan bilimsel bir deyimdir.

[2] http://www.bbc.co.uk/earth/story/20141127-lucy-fossil-revealed-our-origins Erişim tarihi; 29/03/2021

[3] https://www.newsmax.com/thewire/lucy-fell-tree-fossil/2016/08/30/id/745773/ Erişim Tarihi; 29/03/2021

[4] https://uncommondescent.com/intelligent-design/letting-the-public-in-on-the-lucy-scans/ Erişim Tarihi; 29/03/2021 (Dr David Menton’un bu fosil ile alakalı çok daha kapsamlı çalışmaları mevcuttur. İnternette daha fazlası için arama yapabilirsiniz.)

[5] Özellikle Sahelanthropus Tchadensis isimli fosili internette arattığınızda karşınıza çıkacak sonuçlara bir göz gezdirdikten sonra yazıyı tekrar okumanızı tavsiye ederim.

[6] https://www.nature.com/articles/419582a Erişim Tarihi; 08/04/2021

[7] https://www.nature.com/articles/nature00879 Erişim Tarihi; 08/04/2021

[8] https://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/sahelanthropus-tchadensis Erişim Tarihi; 08/04/2021

[9] https://www.newscientist.com/article/mg24833093-600-our-supposed-earliest-human-relative-may-have-walked-on-four-legs/ Erişim tarihi; 14/05/2021

[10] Evrimci bir site

[11] https://phys.org/news/2020-11-partial-left-femur-sahelanthropus-tchadensis.html Erişim Tarihi; 14/05/2021

[12] Evrimci bilimsel bir dergi…

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Yaraticiyi Gozyasinizda Gormek

Sitemizde sik sik yaratilisin kanıtlarına dair yazılar paylaşmaktayız. Bugun bu yazılara Gozyasi mucizesi ile devam …

2 yorum

  1. Yazılarınızı çok beğeniyorum. Toplumumuzun özellikle gençlerin çok ihtiyacı olduğu içerikler üretiyorsunuz.Bu zamanda bu hakikatleri bu şekilde özverili anlatmanız taktire şayan..Cihat sadece kılıçla, topla,tüfekle olmaz ilimle de olur.Allah yardımcınız olsun yeni içerikler bekliyoruz…

    • Merhaba Mert Bey

      Çok teşekkürler değerli yorumunuz için. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yorumunuz çok memnun etti beni sağolun… Eksik etmeyin desteğinizi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir