İnsanın Kaderi- Bakıra Övgüler Dizmek- Prof. Michael Denton Seri (9)

Bu Yazı https://evolutionnews.org/2020/07/in-praise-of-copper/ adresinden ingilizceden türkçeye çevrilmiştir. Yazının orjinaline ilgili linkten ulaşılabilir.

 

Prof. Michael Denton’un tüm serisi bugüne kadar gözden kaçırdığımız yaratılış delillerine dikkat çekmek üzere yazılmıştır. Prof. Denton bu seri boyunca ateşin yanmasının ve bunun teknik detaylarının aslında çok daha önceden zeki bir aklın müdahalesi yaratılmış düzenlemeler olduğunu gösteriyor. Seri boyunca adı anılan ateş, demir, bakır ve oksijenin karbondioksit ile zayıf etkileşimi, yeryüzündeki oksijen ve diğer gazların minerallerin birbirlerine oranı vb. değindiği bütün ana kalemlerde kaçınılmaz olarak şu sonuca ulaşıyoruz; tüm bunların tamamı insanın bir medeniyet oluşturmasını isteyen ve dünyaya tam olarak hakim olmasını isteyen bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Söz gelimi eğer bakır olmasaydı insan yine var olabilirdi evet doğru muhtemelen türümüz hayatta kalmaya devam ederdi ancak asla taş devri benzeri bir çağı aşamazdık. O halde insana düşen öğüt alabileceği süre olan ömür süresince öğüt alabilmek için düşünmeli akletmeli ve bu melekelerinin hakkını vererek hayatını Allaha yöneltmeli. Hayat Allah içindir. Bu seri özellikle Allahın en büyük nimetlerinden sert metallere ve bu yazı özelinde bakırın hayati önemine vurgu yapmaktadır. Bilmeyenler öğrensin, bilenler çevrelerine anlatsın…ÇN

 

Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Duha Süresi 11

 

 

İnsanın Kaderi- Bakıra Övgüler Dizmek- Prof. Michael Denton Seri (9)

 

 

Metallerin bizim için uygunluğuna sebebiyet veren şekil verilebilir ve elektrik ile bağlantılı yapısı aslında tam anlamıyla bir tutuklanma( Yazar burada dikkatleri yükseltmek için arresting fact kelimelerini kullanmaktadır ÇN)  nedenidir.  Ayrıca bu sadece onların maksimum biçimde kullanılmalarına müsaade eden  gücü ve sertliği ile alakalı değildir. Merak uyandırıcı bir şekilde pek çok metal (Özellikle bakır bir iletken olarak olabilecek en kusursuz örnektir.) çok iyi bir elektrik iletkenidir ve çok yüksek sıcaklıklara nazaran ortalama çevre ısılarında bu kayda değer özellikleri daha yüksek fayda ile meydana gelmektedir. Bakır, bu göz kamaştırıcı metal hala dinamolarımız ve elektrik motorlarımız için vazgeçilmez bir metaldir ve  elektriği 100 derecede  600 dereceye nazaran 10 kat ( bu aynı zamanda 10 kat daha dirençsiz iletim anlamına gelmektedir) daha efektif bir şekilde iletebilmektedir.[1] Eğer bakırın iletkenliği 10 kat daha düşük olsaydı bakır kablolar bu kez aynı iletkenliği yapabilmek için 10 kat fazla deforme olacaktı bu durum ise pek çok şeyin doğru yapılamamasına ve elektrik motorları ve dinamolarda sorunlara yol açacaktı.

 

Bakır olmasaydı asla bugünkü gibi bir medeniyet geliştiremezdik. Bakır ve diğer sert metaller Allah tarafından insanlara medeniyet oluşturabilmesi için verilmiş hazinelerdir. Biz bunları kazanmak için hiçbir şey yapmadık. Sadece bunları keşfettik ve yine hiçbir şey yapmadan kazandığımız entellektüel yapımızın yardımıyla bunları işledik ve medeniyetimizi geliştirdik. Bu özetlenen süreç Allah tarafından insanlara verilen hediyedir. Bize sahip olduğumuz herşeyi veren yaratıcıya teşekkür etmeliyiz.

 

Elektrikli Aletler İçin Uygun Koşullar

 

Bakır kesinlikle kullanım alanları ve elektrikli aletler için ideal uygunluğa sahiptir:

 

”Yaratılışında bulunan güçlü yapısı, sertliği ve kullanım yaygınlığı ve kolaylığı bakırı çalışmak için kolay, uyumlu bir aday haline getiriyor. Bakır kablolar basit ve kolayca ekstra bir yardıma yada alete veyahut bakır contaya, domuz kuyruğuna (tek konektörlü optik ara bağlantı kablosu) yada sızdırmazlık macununa  gerek olmaksızın monte edilebilirler. Yapısının sertliği binalarımız yada vb ürünlerimiz için sağlamlık oluştururken şekil verilebilir yapısı kullanımını zenginleştirmektedir. Boru gibi yapılar dahil olmak üzere dar yerlere sıkıştırılabilmek için güçlü ve elastik bir yapısı mevcuttur. Kırılmadan bükülebilir, katlanabilir yada benzeri şekillere sokulabilir. Kullanım esnasında işlem kırıklara yada benzeri sıkıntılara sebebiyet vermeden önce sonlandırabilir, bakırın yapısı buna da uygundur. Özel çekme yada tutunma noktaları olmaksızın bakır çekilebilir sürüklenebilir veya farklı noktalara ( bir başka metal ile yada söz gelimi inşaat sırasında duvar kirişlerine özel bağlanma noktaları olmasa dahi bağlantı sağlanabilir- ÇN.) bağlantı sağlanabilir. Bütün bu özetlenen özelliklerin birleşimi elektrikçiler için bakırın kullanımını kolaylaştıran sebeplerdir.”[2]

 

Bakır ayrıca alüminyum ve demire nazaran korozyona yani yapısal aşınmalara daha dirençlidir. İnternette bir yazarın bakır ile alakalı bir makalesinde bu çok yönlü metalin kullanımı ile ilgili şunlar söylenmektedir:

 

” Bakırın benzersiz özellikleri onu geleceğimizin vazgeçilmez bir parçası, bileşeni yapmaktadır. Bakır sıcaklığı ve elektriği kontrol etmek için inanılmaz derecede kullanışlıdır, enerjinin devamının sağlanması açısından yeri doldurulamaz bir konuma sahiptir ve doğru bir şekilde kullanılırsa yüksek geri dönüşüm ( güneş panellerinden, rüzgar türbinlerine varıncaya kadar pek çok alanda kullanılan bakır yüzde yüz geri dönüşüm yeteneğine sahiptir) yeteneği sayesinde oldukça yeşil bir şekilde işleyiş sağlar. İnsanlığın yeryüzüne hakim kıınlmasından beri 1 trilyon pounds’dan[3] biraz fazla yada eksik bakır madencilik vesilesi ile çıkarılmıştır ve bunun neredeyse tamamı hala döngüsel olarak kullanımdadır, yani yüksek geri dönüşüm oranı ile biz hala çıkardığımız bu metalleri çevreyi daha fazla kirletmeden kullanabiliyoruz. Hatta o derece yüksek geri dönüşüm oranına sahiptir ki bakırdan daha yüksek bir geri dönüşüm oranına sahip metal bulunmamaktadır. Bütün bakır yada bakır alaşımı endüstrisi bakırdaki geri dönüşümün oranına ekonomik olarak bağımlıdır. Sadece nihai tüketicilerin evlerinden, ev kablolarından yada benzeri artık hurdaya ayrılmış ürünlerden geri dönüşüm sağlanmaz ayrıca fabrikaların üretim fazlası ürünleri yada hurdalarından da bakır geri dönüştürülebilir. Nihai tüketicilerin tüketimlerinin yarısından fazlası binlerce yıldır geri dönüştürülebilinmektedir. Eski dünyanın harikalarından biri olan ve Rodos adası limanının girişini kapsayan görkemli heykel bakırın hünerine ayrılmış bir cümle taşımaktadır.” Bunun dışında kalmış hiçbir şey günümüze kadar değişik mamüller üreterek geriye kalmadı.”[4]

 

Doğanın Müthiş Yardımı

 

Doğa metalurjinin gelişmesi için ilk adımı atmıştır. Metaller asla keşfedilemeyebilirdi yahut kayalıkların ön yüzeylerinde bulunamasaydı veyahutta birbirleri ile bu derece fazla ve faydalı etkileşime giremeselerdi bu kez de hiçbir işe yaramazlardı( yani her yönüyle metallerin yeryüzünde yaratılması planlı bir işti, metaller insanoğlunun medeniyeti kurması ve yükseltmesi için yüce Allah tarafından daha dünya yaratılırken kararlaştırılmış bir eylemdir ÇN) Bu metallerin bol bol bulunması ve tektonik levhalar ile etkileşimi tamda olması gerektiği gibidir, bu ilişkiler içerisinde magmatik, hidrotermal ve metamorfik işleyişlerde dahildir.[5] Eğer minerallerin şu an gözlemlediğimiz özellikleri yada metal atomlarının yeryüzünün yüzeyi ve örtüsü tarafından bütünüyle çevrilmiş, kapsanmış bir şekilde barındırılması yada kayaların yüzeylerindeki yüzey gerilimi yada akışkanlığı  biraz farklı olsaydı muhtemelen mineral katmanları asla var olamayacaktı ve bu durumda biz ne kadar dahiyane işler yapacak olursak olalım asla taş devrinden çıkamayacaktık.( Görüldüğü üzere insana entellektüel yapısını veren yaratıcı bu entellektüel yapının yapacağı keşiflere göre bir medeniyet geliştireceğini de biliyordu ve buna göre medeniyetimizin temellerini oluşturan metalleri yeryüzüne indirdi. Aslında burada ki yaratılış gözün yaratılışı gibi oldukça hikmetli bir durumdur ve yazının yazılmasındaki esas maksat da insanlara özenle korunan ve herşeyin emrine verildiği bir tür olduğunu hatırlatmaktır.ÇN)

 

Bir yüzyıl önce Alfred Russel Wallace aynı noktaya değinmişti;

 

”Tarihimiz kadar eski yedi metalimiz vardır, altın, gümüş, bakır, demir, teneke, kurşun ve civa. Bunların hepsi kayalıklara yayılmış vaziyettedir. Onlar ara sıra saf hallerinde bulunurlar ve genelde kolaylıkla çok büyük bir emek sarfetmeden cevheri elde edilir ve çok eski zamanlardan  kolaylıkla kullanılabilir formlardadırlar.. Bu yedi metalin hepsi çok özel kalitededir ve her biri özel ve mutlak amacı varmış gibi görünmektedir, ayrıca bunlar hayatımıza girdikten sonra bu metaller olmadan yaşamayı düşünmek dahi oldukça zordur. Demir ve bakır olmaksızın duman temelli çalışan bir motoru üretmek imkansızdır ve böyle bir durumda büyük makina medeniyetimiz asla var olamayacaktı.[6]

 

 

 

 

[1] Glenn Elert, “Electric Resistance,” The Physics Hypertextbook, 1998-2015, accessed on April 4, 2016, http://physics.info/electric-resistance.

 

[2] “Copper wire and cable,” Wikipedia, April 24, 2016 accessed on May 23, 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_wire_and_cable.

 

[3] Bir ağırlık ölçü birimi daha fazla bilgi için bknz; https://www.metric-conversions.org/tr/agirlik/pound-kilogram.htm Erişim tarihi 08/10/2020

  1. [4] “About,” Copper Matters, accessed on April 4, 2016, http://www.coppermatters.org/about.

 

[5] Taylor, Stuart Ross, and Scott M. McLennan. Planetary Crusts: Their Composition, Origin and Evolution. Cambridge Planetary Science. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2009. 7 and 361.

 

[6] Wallace, The World of Life, 359-360.

 

Paylaş:

Yazar: MuratS

Gezgin, Allah aşığı, varlık bilim genel ilgi alanı- Bilim Yazarı

İlgini Çekebilir

Güneş Tutulmasinin Varligimiz Uzerine Manasi

Basligi bu sekilde attik çünkü pek çok kisinin bugüne kadar uzerinde düşünmediği pek çok yaratilis …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir